پژوهشگران شش وضعیت مختلف را بررسی کرده اند که ناظران در آنها افراد مرتبط با شخصی را که رفتارش در ملأ عام توهین آمیز بود . کسی که به صدای بلند آروغ زد - درجه بندی کردند. کسانی که با افراد اهانت کننده دوستی یا ارتباط داشتند اغلب بر این عقیده بودند که قضاوت منفی درباره رفیقشان شامل آنها نیز می شود. لیکن، ناظران نسبت به افراد مرتبط با اشخاص اهانت کننده قضاوتی سختگیرانه نداشتند. پس وقتی دوستی مرتکب یک خطای اجتماعی بزرگ می شود، گمان نبرید که الزاما شما هم با او مورد قضاوت قرار می گیرید. عمل خجالت آور غیر عامدانه یک دوست هم می تواند بر شما تأثیر بگذارد، به خصوص اگر مستعد خجالت زدگی باشید. به شرکت کنندگان در یک بررسی تحقیقی این امکان داده شد تا با آگاه کردن شخصی دیگر از موقعیتی که می تواند مایهی خجالتش شود او را کمک کنند؛ مثلا اگر لکهای جوهر بر صورتش بود، موقعی که می خواست در یک مصاحبه شرکت کند، یا دچار ایرادی موقتی بود، مثلا تکه ای خوراکی بین دندان هایش جا مانده بود. آن دسته از شرکت کنندگان در این بررسی که خودشان نسبت به خجالت زدگی حساس تر بودند برای کمک به سایرین بیشتر تردید نشان می دادند، اگر به نظرشان می آمد مساعدتشان ممکن است باعث خجالت زدگی شخص ذیربط بشود. چنانچه مستعد خجالت زدگی باشید، امکان دارد تأمل بیشتری بکنید راجع به اینکه چه حالی به شما دست می دهد، اگر کسی دیگر به نحوی محبت آمیز و دوستانه از موقعیتی خجالت آور نجاتتان دهد؛ به عنوان مثال، متوجهتان کند که روی تکه ای شکلات نشسته اید. سپس تصمیم بگیرید آیا به ریسکش می ارزد عملی مشابه را برای دوستانی انجام دهید که ممکن است نادانسته اسباب خجالت زدگی خودشان شده باشند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

هراس اجتماعی - خجالت اجتماعی - تصویر منفی از خودما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید