حتی کودکانی که در شرایط نامساعد زندگی خود را شروع کرده اند، می توانند هنگام رشد تبدیل به افرادی بلند پرواز و موفق بشوند. مک کللند در کتاب جامعه دست یافتنی درباره این پدیده صحبت می کند. در این کتاب وی بیان شده است که تأثیر اتفاقات بد می تواند حتی مدتها بعد در زندگی انسان از بین برود. برای مثال گزینه های بررسی شده در هند، نشان دادند که افرادی که دارای میزان پایینی از بلند پروازی هستند و تحت آموزش قرار گرفتند و به آنها امید داده شد، توانستند سطح انگیزه خود را بالا ببرند. به خاطر داشته باشید، جاه طلبی مسألهای نسبی است که درباره محیط کار بیشتر بحث می کند. شاید استعداد موفقیت شما جای دیگری نهفته باشد. در ساختن ارتباطاتی سازنده با دیگران، استعداد بازیگری، مدیریت گروه همسایگان با ایجاد خانواده ای شاد و سلامت.


متغیر پیشنهادی برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

بلند پروازی – کتاب خوانی – موفقیت شغلی – امید به زندگیما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید