سوالات پژوهشی در پروپوزال پایان نامه روانشناسی

در آغاز مطالعه، معمولا تدوین سؤال روشن و سودمند مشكل و غير ممكن می نماید.

از این رو لازمه تدوین سؤال پژوهشی خوب آن است که در ابتدا پژوهشگر یک یا چند سؤال مقدماتی طرح کرده، آنگاه با مطالعه متون و پیشینه پژوهش، مشورت با همکاران، اساتید فن و متخصصان صاحب نظر و با بررسی امکان عملی مطالعه در حوزه مورد نظر و قابلیت انجام سنجش و اندازه گیریهای لازم و اجرای درست طرح پژوهش و در نهایت با انجام مطالعات مقدماتی سؤال مطرح شده آغازین را اصلاح و بهبود بخشد.

فرایند حرکت به جلو و بازگشت به عقب با تجدید نظرهای مکرر در تدوین سؤال پژوهشی و یادگیری چیزهای جدیدتر ممکن است ماهها ادامه یابد.

باید توجه کرد که سؤال پژوهشی در شکل نهایی اش بایستی کاملا روشن و واضح باشد، به گونه ای که در صورت سؤال و معانی نهفته در آن هیچ گونه ابهام یا پیچیدگی وجود نداشته باشد (هند، ۱۹۹۴).

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام