سوالات پژوهشی در پروپوزال پایان نامه روانشناسی

از این رو لازمه تدوین سؤال پژوهشی خوب آن است که در ابتدا پژوهشگر یک یا چند سؤال مقدماتی طرح کرده، آنگاه با مطالعه متون و پیشینه پژوهش، مشورت با همکاران، اساتید فن و متخصصان صاحب نظر و با بررسی امکان عملی مطالعه در حوزه مورد نظر و قابلیت انجام سنجش و اندازه گیریهای لازم و اجرای درست طرح پژوهش و در نهایت با انجام مطالعات مقدماتی سؤال مطرح شده آغازین را اصلاح و بهبود بخشد.

فرایند حرکت به جلو و بازگشت به عقب با تجدید نظرهای مکرر در تدوین سؤال پژوهشی و یادگیری چیزهای جدیدتر ممکن است ماهها ادامه یابد.

باید توجه کرد که سؤال پژوهشی در شکل نهایی اش بایستی کاملا روشن و واضح باشد، به گونه ای که در صورت سؤال و معانی نهفته در آن هیچ گونه ابهام یا پیچیدگی وجود نداشته باشد (هند، ۱۹۹۴).


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید