درباره روش های تحقیق و مسائل مربوط چه میدانید؟مطالعه على - مقایسه ای خود دو نوع است: آینده نگر و گذشته نگر . در مطالعه آینده نگر مبنای بررسی متغیر وابسته یا معلول و در مطالعه گذشته نگر مبنای بررسی متغیر مستقل یا علت است. در مطالعه على - مقایسه ای آینده نگر، پژوهشگر دو نمونه سازمان را که هر دو عملکرد بالا یا پایین دارند، انتخاب می کند. در این حالت باید تلاش شود تا دو گروه از نظر برخی متغیرها که امکان مزاحمت دارند مانند: اندازه، صنعت و حوزه فعالیت، نوع مالکیت و ... مشابه باشند. وی سپس به جست وجو و مقایسه متغیر مستقل در این دو گروه می پردازد. نوع دیگر مطالعه على - مقایسه ای گذشته نگر است. یکی از زمینه های فعالیتی در روانشناسی مربوط به روش تحقیق می‌باشد که دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی بسیاری با آن روبرو می باشند و نمی توانند مشاوره خدمات انجام پروپوزال روانشناسی با کیفیت بالایی را در تصمیم های خودشان داشته باشند و به موفقیت دست یابند. این روش تحقیق از ترس ناشی می شود و دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی نمی توانند بهترین مشاوره خدمات انجام پروپوزال روانشناسی با کیفیت را از خودشان داشته باشند. برای این منظور باید توجهات لازم حضور داشته باشد. سایت مشاوره انجام پروپوزال روانشناسی برای این منظور ارائه می شود.


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام