موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی درباره بیش فعالی

از آنجا که منشاء و خاستگاه عزت نفس و احساس خودارزشمندانگاری، خودپذیری و خودانگاره نرمال است و از آنجا که یک دختر دردمند به دلایل چندی نمی تواند از خودانگاره مثبت برخوردار باشد بدین علت باید گفت که این اشخاص هرگز نمی توانند این لازمه شخصیت سالم را تجربه کنند زیرا نشانه های برجسته این اختلال ترکیبی، بیش فعالی و نارسایی تمرکز محور بوده و هر کدام از این ویژگی های منفی مشکلات خاص خودش را به دختر تحمیل کرده و بدین واسطه سبب می شود که دختر احساس کند که آدمی غیرمتعارف و غیر عادی است.

برای مثال نرمها و هنجارهای اجتماعی برخلاف پسران از دختر می خواهد که موجودی متین، موقر، سنگین و در یک کلام یک بانوی موقر باشد.

به زبان دیگر، جامعه به رفتارهای پسرانه یک دختر به دیده تحقیر می کند و از آنجایی که جنس مونث برخلاف جنس مذکر این احساس منفی را درونی می سازد بدین علت فرد درگیر خودانگاره منفی می شود.

از طرف دیگر، از آنجایی که فرد خودباوری و احساس ارزشمندیش را از قبل توانایی ها و مهارت های عملیش کسب می کند و چون درگیری با مشکلات تمرکز محور سبب می شود که دختر دردمند همپای یک آدم نرمال، موفقیت های درسی را تجربه نکرده و بدین علت در معرض سرزنش مستمر آموزگار و والدینش واقع شده و عزت نفس نرمال محروم این مسئله نیز به نوبه خود اثر منفی بر روی حس خودارزشمندانگاری فرد می گذارد.

بله، قربانیان این اختلال نه تنها از برخورداری از یک هستند بلکه اساسا نمی توانند شخصیت سالمی داشته باشند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی بالینی :

مقایسه عزت نفس و خودپنداره و توجه به هنجارهای اجتماعی در دختران دانش آموز بیش فعال و عادیما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید