انتخاب موضوعات جدید پروپوزال روانشناسی با متغیر غیر تکراری

انواع متغیرها :

الف) طبقه بندی متغیرها بر حسب ماهیت متغیر

1- متغیر کمی و کیفی متغیر کمی به متغیری اطلاق می شود که از نظر کمیت تغییر می کند و اختلاف مقادیر آن را می توان با استفاده از عدد ثبت کرد و آنها را میتوان با هم جمع کرد.

متغیرهای کمی، متغیرهایی هستند که انسان توانسته است، برای آنها واحد و مبدأ اندازه گیری همین کند.

متغیر کیفی، به متغیری اطلاق می شود که اختلاف و تغییرات بین میزان های مختلف آن كیفی است و برای ثبت آن ممکن است از روش های دیگری غیر از به کار بردن عدد استفاده شود.

به عبارت دیگر پژوهشگر، نواهایی اندازه گیری متغیر کیفی را ندارد و ویژگی های آن را نمی تواند به وسیله ارقام ریاضی نمایش دهد.

برای ثبت مشاهدات یا اندازه گیری هایی که از این متغیر به عمل می آید، از حروف الفبا یا کد استفاده میشود.

این گونه متغیرها را نمی توان جمع و تفریق کرد و برای آنها میرا اندازه گیری نیز وجود ندارد.


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید