به عنوان یک دانشجوی روانشناسی، می توانید یکی از زمینه های روانشناسی را به عنوان بخشی از پروژه و پایان نامه خود بررسی کنید. شما می توانید در روانشناسی صنعتی، سلامت روان، روانشناسی رفتاری، روانشناسی شناختی، روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بیولوژیکی و روانشناسی روانی اجتماعی تخصص داشته باشید.

در حالی که گزینه‌های موضوعی زیادی برای دانشجویان روانشناسی وجود دارد، مطمئن شوید که یکی از موضوعات را انتخاب می‌کنید که در آن شکافی در ادبیات وجود دارد و کار بیشتری باید انجام شود.

برای کمک به شما در شروع بارش فکری بدر مقابل ایده های موضوع روانشناسی، ما لیستی از جدیدترین موضوعاتی را تهیه کرده ایم که می تواند برای نوشتن پایان نامه روانشناسی شما مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان دانشجوی دکتری در تیم ما این موضوعات را توسعه داده اند، بنابراین می توانید به استفاده از این موضوعات برای تهیه پیش نویس پایان نامه خود اعتماد کنید.
موضوع 1: تأثیرات ویروس کرونا بر سلامت روان گروه های سنی مختلف
هدف پژوهش: این مطالعه تأثیرات ویروس کرونا را بر سلامت روان گروه‌های سنی مختلف نشان می‌دهد
موضوع 2: سلامت روان و تاب آوری روانی در طول  COVID-19
هدف پژوهش: فاصله گذاری اجتماعی افراد را منزوی کرده و سلامت روان آنها را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه اقدامات مختلفی را برای غلبه بر استرس و سلامت روانی افراد در طول ویروس کرونا انجام می دهد.

موضوع 3: سلامت روان کودکان و خانواده ها در دوران کووید-19
هدف تحقیق: این مطالعه به موقعیت های چالش برانگیز پیش روی کودکان و خانواده ها در طول قرنطینه به دلیل COVID-19 می پردازد. همچنین راه های مختلفی برای غلبه بر ترس از بیماری و مثبت ماندن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
موضوع 4: سلامت روانی بیماران در زمان همه گیری ویروس کرونا
هدف تحقیق: این مطالعه بر اقدامات انجام شده توسط مدیریت بیمارستان، دولت و خانواده‌ها برای اطمینان از سلامت روانی بیماران، به‌ویژه بیماران COVID-19 متمرکز خواهد بود.

موضوعات پایان نامه روانشناسی جدید
موضوع 1: کودکان مبتلا به سرطان و بستگان آنها: چالش های روانی
هدف تحقیق: در تشخیص و درمان سرطان، کودکان اغلب نمی دانند چه اتفاقی می افتد. بسیاری از آنها مشکلات روانی اجتماعی از جمله خشم، وحشت، افسردگی، اختلال در خواب، احساس گناه غیرقابل جبران و وحشت دارند. لذا این پژوهش به شناسایی و درمان مسائل روانشناختی کودک و اعضای خانواده اش می پردازد.

مبحث دوم: واکنش دستگاه خون ساز در پرتودرمانی بیماران چشم پزشکی
هدف پژوهش: این پژوهش بر اساس آنالیز واکنش دستگاه های خونساز به پرتوهای چشم پزشکی انجام شده است.
موضوع 3: اثرات روانی آزار اینترنتی در مقابل. قلدری فیزیکی: یک مطالعه متقابل
هدف پژوهش: این تحقیق بر روی تأثیرات قلدری سایبری و قلدری فیزیکی و پیامدهای آن بر سلامت روان قربانی تمرکز خواهد کرد. مهم ترین بخش، اثرات متقابل آن بر محیط زیست و رفتار انسانی جامعه ما، به ویژه جوانان است.
مبحث 4: آیا پردازش پیش‌بینی‌کننده یک نظریه آگاهی ادراکی است یا خیر؟
هدف تحقیق: هدف این پژوهش شناسایی این است که آیا پردازش پیش‌بینی‌کننده، نظریه‌ای برای آگاهی ادراکی است یا خیر؟
مبحث پنجم: اهمیت ارتباط در یک رابطه
هدف تحقیق: هدف این تحقیق بررسی اهمیت ارتباط در روابط و پیامدهای شکاف ارتباطی است.
مبحث ششم: اختلالات تغذیه و شخصیت
هدف پژوهش: هدف این پژوهش تمرکز بر اختلالات خوردن و شخصیت است

مبحث هفتم: تحلیل تدریس، ارزشیابی و ارزشیابی دانش آموزان و تفاوت های یادگیری
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل روش های تدریس، سیستم های ارزشیابی و ارزشیابی دانش آموزان و تفاوت های یادگیری آنها انجام شده است

مبحث هشتم: اثرات اجتماعی و روانی شبکه های مجازی
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات اجتماعی و روانی شبکه های مجازی انجام شده است
مبحث نهم: نقش رسانه ها در تحریک پرخاشگری
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف پرداختن به نقش رسانه ها و در تحریک پرخاشگری در بین مردم انجام شده است

موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی
مبحث اول: ارزیابی مزایا و معایب تقویت مثبت در آموزش استثنایی
هدف پژوهش: قدرت و اهمیت تمجید در محیط کار می تواند تأثیر بسزایی بر کارکنان داشته باشد و آنها را از بی علاقگی به سمت شادی و رضایت بیشتر سوق دهد. تقویت مثبت باعث ایجاد انگیزه و تشویق افراد برای انجام وظایف مربوطه می شود. هدف این پژوهش بررسی مزایا و معایب تقویت مثبت در آموزش استثنایی است.

مبحث دوم: بررسی رابطه افسردگی و اضطراب از دیدگاه عملکرد تحصیلی دانش آموزان
هدف پژوهش: اختلال عاطفی عنصری روانشناختی تلقی می‌شود که می‌تواند منجر به بدتر شدن فعالیت‌های روزمره دانش‌آموزان شود. از آنجایی که پیشرفت تحصیلی بعد جدایی ناپذیر زندگی دانش آموزان است، افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات عاطفی ممکن است منجر به عملکرد تحصیلی ضعیف شود. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه افسردگی و اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد.

موضوع 3: چگونه رفتار درمانی شناختی در برخورد با نوجوانان افسرده کمک می کند
هدف پژوهش: تئوری شناختی رفتاری به عنوان یک روش درمانی شناخته شده برای افسردگی و سایر بیماری های روانی مختلف در کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می شود. ممکن است به این دلیل باشد که CBT می تواند رفتار و افکار خودکشی را در بین نوجوانان کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی این است که چگونه درمان شناختی رفتاری می تواند به مقابله با نوجوانان افسرده کمک کند.

مبحث چهارم: تحلیل تأثیر روانشناختی قلدری بر شخصیت و رشد کودکان
هدف تحقیق: هر گونه تحقیر عمومی می تواند منجر به تصورات نادرست، سردرگمی و درک نادرست کودک در مورد شخصیت خود و دنیای اطراف شود. تحقیر عمومی می تواند به روانشناسی کودکان آسیب برساند و مانع رشد کلی جسمی و ذهنی آنها شود. هدف اصلی این مطالعه تحلیل تأثیر روانشناختی قلدری بر شخصیت و رشد کودکان است.

موضوع 5: ارزیابی تأثیر قیمت گذاری روانی بر قصد خرید مصرف کننده
هدف تحقیق: قیمت‌گذاری روان‌شناختی که به‌عنوان قیمت‌گذاری جذاب و پایان قیمت نیز شناخته می‌شود، یک استراتژی قیمت‌گذاری در بازار است که در آن قیمت‌های خاصی می‌توانند تأثیر روانی بر مصرف‌کنندگان داشته باشند. این استراتژی همچنین شامل یک عدد کمی کمتر از یک عدد گرد است، به عنوان مثال 2.99، که می تواند مشتریان را به تصمیم گیری خرید به نفع فروشنده متمایل کند. از این رو، این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر قیمت‌گذاری روان‌شناختی بر قصد خرید مصرف‌کننده انجام شده است.

مبحث 6: اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودکاهشی – آیا به هم مرتبط هستند؟
هدف پژوهش: اختلال شخصیت مرزی یک اختلال سلامت روان است که بر روند تفکر افراد تأثیر می گذارد. این اختلال بر طرز فکر و احساس شما در مورد خود و دیگران تأثیر می گذارد. روابط ناپایدار هستند. هنگامی که فرد از اختلال شخصیت مرزی رنج می برد، احساسات شدید و تصویر مخدوش از خود وجود دارد. این تحقیق به تفصیل این اختلال را مورد بحث قرار می دهد و ارزیابی می کند که آیا رفتارهای خود بریده نتیجه این اختلال است یا خیر.

موضوع 7: افسردگی و عوامل خطر آن – چگونه می توان از آن پیشگیری کرد؟
هدف پژوهش: افسردگی یک موضوع روانی است که نیاز به توجه فوری دارد. عوامل زیادی وجود دارد که منجر به افسردگی می شود. این تحقیق در مورد عوامل خطر مختلفی که به افسردگی در افراد کمک می کند صحبت خواهد کرد. این تحقیق همچنین راه ها و استراتژی هایی را مورد بحث قرار خواهد داد که از طریق آنها می توان افسردگی را مدیریت و در برخی موارد از بین برد. مطالعات موردی بخشی از این تحقیق خواهد بود.

موضوع 8: ترومای دوران کودکی و تأثیرات طولانی مدت آن بر افراد در بزرگسالی
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد یک موضوع مهم یعنی ترومای دوران کودکی صحبت خواهد کرد. این شامل ضربه روحی و جسمی است که کودک در دوران کودکی خود تجربه کرده است. این تحقیق به بحث خواهد پرداخت که آیا این تروما بر زندگی فرد تأثیر بیشتری خواهد گذاشت یا خیر. اگر زندگی آینده یک بزرگسال احتمالاً تحت تأثیر ترومای دوران کودکی قرار می گیرد، پس از چه راه هایی فرد را تغییر می دهد و چگونه شخصیت او را شکل می دهد؟ با این تحقیق به تمامی این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

موضوعات پایان نامه روانشناسی سازمانی
نقش روانشناسان صنعتی که به عنوان روانشناس سازمانی نیز شناخته می شوند، اعمال اصول روانشناسی در مسائل بازاریابی، فروش، مدیریت، مدیریت و منابع انسانی است که سازمان ها با آن مواجه هستند.

وظایف معمولی که روانشناسان سازمانی انجام می دهند شامل توسعه و تجزیه و تحلیل سازمانی، آموزش و توسعه، ارزیابی و انتخاب کارکنان، سیاست گذاری، و غیره است، اما محدود به آن نمی شود. موضوعات پایان نامه زیر با توجه به روانشناسی سازمانی توسعه یافته است:

موضوع 1: تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی از 1390 تا 1400: تغییرات، انتخاب ها و روندها
هدف تحقیق: این تحقیق به مقایسه انتخاب ها، روندها و تغییرات روانشناسی صنعتی و سازمانی می پردازد.

مبحث 2: آزمون انطباقی رایانه ای در روانشناسی صنعتی و سازمانی
هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی تکنیک پیشرفته یعنی تست انطباقی کامپیوتری در روانشناسی سازمانی و صنعتی می پردازد.

مبحث سوم: تبادل رهبر-عضو به عنوان متغیر تعدیل کننده در رابطه رفاه و امنیت شغلی
هدف تحقیق: این تحقیق تبادل رهبر-عضو را به عنوان متغیری که رابطه بین امنیت شغلی و رفاه را تعدیل می‌کند، تحلیل می‌کند.

موضوع 4: رهبری هوشمند و شایستگی های رهبری - ایجاد چارچوب رهبری برای سازمان های هوشمند
هدف تحقیق: این تحقیق با تحلیل چارچوب رهبری برای سازمان‌های هوشمند، شایستگی‌های رهبری و رهبری هوشمند را درک می‌کند.

موضوع 5: فرسودگی شغلی در بین کارکنان اجرایی: پیش بینی کننده های اصلی کدامند؟ مروری بر ادبیات بریتانیا و اروپا.
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد مهم ترین موضوع در محل کار در حال حاضر، یعنی فرسودگی شغلی صحبت خواهد کرد.
موضوع ششم: طراحی داخلی و روانشناسی صنعتی – بررسی نقش پاداش و انگیزه کارکنان در شکل دادن به ظاهر کارخانه یا اداره.
هدف تحقیق: این تحقیق نقش پاداش و انگیزه کارکنان را در شکل‌دهی به محیط‌های کاری با تمرکز بر اینکه چگونه طراحی داخلی می‌تواند محیط کاری را برای کارکنان ایجاد کند که سطوح انگیزه آنها را افزایش می‌دهد، درک خواهد کرد.

موضوع 7: بررسی تأثیر مشارکت استراتژیک تجاری برای سازمان های تجاری - مطالعه موردی هر شرکت مستقر در انگلستان
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد تأثیر مشارکت استراتژیک تجاری برای سازمان های تجاری صحبت خواهد کرد. شما می توانید نام شرکتی را که می خواهید بر اساس آن تحقیقات خود را انجام دهید، در اختیار ما قرار دهید.

موضوع 8: راهبردهای علوم اجتماعی برای مدیریت تنوع: فرصت های صنعتی و سازمانی برای افزایش شمول
هدف تحقیق: این تحقیق یک موضوع بسیار مهم روانشناسی یعنی تنوع و شمول در محیط کار را مورد بررسی قرار خواهد داد. این مطالعه با توجه به راهبردهای علوم اجتماعی انجام خواهد شد.

مبحث نهم: بررسی عوامل مؤثر در برنامه های آموزشی مؤثر در سازمان ها
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد عوامل روانشناختی مختلفی که بر برنامه های آموزشی سازماندهی شده توسط شرکت ها تأثیر می گذارد صحبت خواهد کرد.

مبحث 10: درک برندسازی بین المللی با توجه به مفهوم ابعاد فرهنگی هافستد
هدف تحقیق: هدف این تحقیق درک برند بین المللی با توجه به مفهوم ابعاد فرهنگی هافستد است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی بوده و از داده های ثانویه استفاده شده است.


موضوعات پایان نامه روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی را می توان به عنوان ادغام دانش، نظریه و علم بالینی برای درک و پیشگیری از اختلال عملکرد و پریشانی مبتنی بر روانشناختی تعریف کرد. هدف دیگر این شاخه از روانشناسی ارتقای رشد فردی و بهزیستی رفتاری است.

مسئولیت های شغلی روانشناسان بالینی شامل انجام تحقیقات، آموزش، درمان مواد مخدر و الکل، ارزیابی اختلالات، شهادت دادن به محیط های قانونی، و ایجاد و مدیریت برنامه هایی برای پیشگیری و درمان مشکلات اجتماعی است.

یک پایان نامه خوب نوشته شده در این زمینه از روانشناسی می تواند به دانشجویان کمک کند تا نمره علمی بالایی کسب کنند. در اینجا چند موضوع جالب در این زمینه وجود دارد:

موضوع 1: کدام عوامل بالینی و جمعیت شناختی بینش ضعیف را در افراد مبتلا به وسواس و اجبار پیش بینی می کند؟
هدف تحقیق: این تحقیق عوامل بالینی و جمعیت شناختی را که بینش ضعیف را در افراد مبتلا به اجبار و وسواس پیش بینی می کند مورد بحث قرار می دهد.

موضوع 2: باورها و رفتار خشم. بررسی ارتباط با هیپومانیا در یک نمونه غیر بالینی
هدف پژوهش: این پژوهش خشم، رفتار و باورهای مربوط به هیپومانیا را در یک نمونه غیر بالینی بررسی خواهد کرد.
.

موضوع 3: تجارب روانشناسان بالینی از دسترسی به درمان شخصی در طول آموزش: یک تحلیل روایی
هدف تحقیق: این تحقیق تجربیات روانشناسان بالینی را از دسترسی به درمان شخصی در طول آموزش مورد بحث قرار خواهد داد. این یک تحلیل روایی خواهد بود.

موضوع 4: بررسی تصویر بدنی و هویت بدن در افرادی که پیوند قلب یا ریه داشته اند
هدف تحقیق: این تحقیق به کشف هویت و تصویر بدنی افرادی که پیوند قلب یا ریه داشته اند کمک می کند. تمام موضوعات مرتبط در این مطالعه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مبحث 5: سازگاری روانی اجتماعی با نارسایی کلیه در نتیجه دیالیز
هدف تحقیق: این پژوهش به بررسی سازگاری روانی اجتماعی مورد نیاز در نارسایی کلیوی می پردازد. این مطالعه همچنین دیالیز را مورد بحث قرار خواهد داد که به دلیل نارسایی کلیوی ایجاد می شود.

موضوع 6: تجارب فرمول بندی روانی اجتماعی در یک مدل زیستی-روانی اجتماعی مراقبت از روان پریشی
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد تجارب فرمول بندی روانی اجتماعی در یک مدل زیستی-روانی اجتماعی مراقبت از روان پریشی صحبت خواهد کرد.

مبحث هفتم: تجارب و ارتباط آنها با رفتار خوردن در بزرگسالی
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی رابطه بین تجارب فردی و رفتار خوردن در بزرگسالی می پردازد. این مطالعه علاوه بر این، پیشنهاداتی را برای چگونگی بهبود این شرایط ارائه خواهد کرد.

موضوع 8: موانع برقراری ارتباط در مورد اختلال عملکرد جنسی پس از سکته قلبی
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد یک موضوع مهم یعنی اختلال عملکرد جنسی صحبت خواهد کرد. با این حال، این مطالعه در مورد موضوع در حال توسعه به دلیل سکته قلبی انجام خواهد شد.

مبحث 9: اعتبار سنجی مقیاس جدید ارزیابی استفاده از راهبردها برای تغییر خلق و خو یا حالت عاطفی شخص دیگر.
هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی و اعتبارسنجی مقیاس جدیدی می پردازد که برای ارزیابی راهبردهای تغییر حالت عاطفی یا خلق و خوی فرد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

موضوع 10: بررسی اختلال افسردگی اساسی (MDD) در چارچوب شناختی
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی یک موضوع مهم روانشناسی یعنی افسردگی می پردازد. اختلال افسردگی اساسی (MDD) با یک چارچوب شناختی ارزیابی خواهد شد.

موضوعات پایان نامه روانشناسی شناختی
روانشناسی شناختی را می توان به عنوان مطالعه فرآیندهای ذهنی مانند تفکر، خلاقیت، حل مسئله، ادراک، حافظه، استفاده از زبان و توجه از طریق عصب روانشناسی، مدل سازی کامپیوتری و آزمایش تعریف کرد.

روانشناسان شناختی در درجه اول مسئول بررسی چگونگی جذب و تفسیر اطلاعات توسط مغز انسان در سطوح خرد و کلان هستند. این حوزه از روانشناسی گسترده است. بنابراین گزینه های موضوعی زیادی برای انتخاب خواهید داشت. اگر می خواهید پایان نامه خود را بر اساس رشته روانشناسی شناختی قرار دهید، لطفاً عناوین زیر را مشاهده کنید.

موضوع 1: ادراکات و باورهای نوجوانان از پرخاشگری کنشگرانه-واکنشی که از طریق مدل پردازش اطلاعات اجتماعی پرخاشگری بررسی شده است.
هدف پژوهش: این پژوهش در مورد ادراکات و باورهای مختلف نوجوانان در رابطه با پرخاشگری کنشی- واکنشی صحبت خواهد کرد. اینها از طریق مدل پردازش اطلاعات اجتماعی پرخاشگری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مبحث 2: تجزیه و تحلیل اینکه چگونه انعطاف پذیری شناختی تحت تأثیر احساسات قرار می گیرد
هدف تحقیق: این تحقیق چگونگی تأثیر احساسات بر انعطاف پذیری شناختی افراد را تحلیل خواهد کرد.

مبحث سوم: نقش نظریه پیچیدگی در روانشناسی شناختی
هدف تحقیق: این تحقیق به بحث شناخت قابل بحث خواهد پرداخت. این مطالعه نقش نظریه پیچیدگی در روانشناسی شناختی را مورد بحث قرار خواهد داد.

مبحث 4: نظارت بر تعارض بین روش های حسی
هدف تحقیق: این تحقیق پایش تعارض را در طول روش های حسی مورد بحث قرار خواهد داد. این مطالعه در مورد روش های مختلف نظارت بر تعارض صحبت خواهد کرد.

مبحث پنجم: آشنایی و تاثیر آن در تشخیص حالات چهره؟
هدف تحقیق: این پژوهش به بررسی مفهوم آشنایی و تاثیر آن بر تشخیص حالات چهره می پردازد.

مبحث ششم: بررسی رابطه بین آسیب پذیری شناختی و افسردگی
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی رابطه بین افسردگی و آسیب پذیری شناختی می پردازد.

موضوع 7: اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر رتبه بندی استرس ادراک شده، ذهن آگاهی و بهزیستی نوجوانان ثبت نام شده در یک برنامه تحصیلی
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر درجه بندی بهزیستی و استرس ادراک شده نوجوانان می پردازد. شرکت کنندگان در این تحقیق دانشجویان کارشناسی خواهند بود.

موضوع 8: ارزیابی توسعه شناخت بین گروهی ضمنی در رابطه با درون گروهی و برون گروهی: یادگیری اجتماعی یا از پیش تعیین شده؟
هدف تحقیق: این تحقیق توسعه شناخت بین گروهی ضمنی را با توجه به برون گروهی و درون گروهی ارزیابی خواهد کرد. این مطالعه به این نتیجه خواهد رسید که آیا این توسعه به عنوان یادگیری اجتماعی طبقه بندی می شود یا از قبل مشخص شده است.

مبحث نهم: بررسی رابطه بین اختلالات شناخت اجتماعی، هیجان و اختلالات اضطرابی.
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی رابطه بین هیجان، اختلالات اضطرابی و اختلال در شناخت اجتماعی می پردازد.

مبحث دهم: بررسی رابطه حافظه اپیزودیک و حافظه عاطفی
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی رابطه بین حافظه هیجانی و حافظه اپیزودیک و علل زمینه ای آن می پردازد.

موضوعات پایان نامه روانشناسی اجتماعی
این شاخه از روانشناسی در دوران اخیر اهمیت فوق العاده ای در دنیای دانشگاهی پیدا کرده است. اساساً به تعاملات اجتماعی از جمله تأثیر آنها بر افراد و منشأ آنها می پردازد.

به گفته بارون، برن و سالز (1989)، "زمینه علمی به دنبال درک ماهیت و علل رفتار فردی در موقعیت های اجتماعی است."

بنابراین، اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم که روانشناسی اجتماعی در درجه اول بررسی می کند که چگونه رفتار انسان می تواند بر افراد دیگر و محیط اجتماعی اطراف تأثیر بگذارد. برخی از موضوعات مرتبط پایان نامه روانشناسی اجتماعی در زیر فهرست شده است:

موضوع 1: همبستگی های شناختی، عاطفی و روانشناختی اجتماعی ویژگی های شخصیتی روانی در مجرمان و غیر مجرمان
هدف پژوهش: این پژوهش به همبستگی‌های شناختی، عاطفی و روان‌شناختی اجتماعی ویژگی‌های شخصیتی روان‌پریشی در مجرمان و غیر مجرمان می‌پردازد.

موضوع 2: کاوش اجتماعی-روانشناختی اطلاعات دهان به دهان مسافران در عصر دیجیتال
هدف پژوهش: این تحقیق به بررسی تبادل دهان به دهان اطلاعات مسافران در عصر امروز با دیدگاه اجتماعی-روانشناختی می پردازد.

مبحث سوم: بررسی مفهوم روانشناسی اجتماعی و فرهنگی معاصر
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی مفهوم روانشناسی اجتماعی و فرهنگی معاصر می پردازد.

مبحث چهارم: روش‌های تحقیق روان‌شناختی اجتماعی: روش‌های کیفی بنیادی و کمی بنیادی.
هدف تحقیق: این یک مطالعه جالب خواهد بود. این تحقیق دو روش اصلی تحقیق روانشناختی اجتماعی را بررسی خواهد کرد. روش کیفی بنیادی و روش کمی بنیادی.

موضوع 5: تأثیر اشتباهات جنسیتی بر نگرش ها و رفتارهای مختلف فردی که به نابرابری جنسیتی کمک می کند.
هدف تحقیق: این تحقیق تأثیر مسائل جنسیتی را بر نگرش ها و رفتارهای مختلف فردی بررسی می کند. علاوه بر این، این مطالعه تأثیر و سهم آنها را در افزایش نابرابری جنسیتی ارزیابی خواهد کرد.

موضوع 6: شخصیت، اشتیاق، عزت نفس و رفاه روانی در بین ورزشکاران نخبه خردسال در انگلستان
هدف تحقیق: این تحقیق بهزیستی روانشناختی ورزشکاران جوان در انگلستان را مورد مطالعه قرار خواهد داد. این شامل ارزیابی شخصیت، اشتیاق و عزت نفس آنها می شود.

موضوع 7: دیوانه، بد یا خطرناک؟ ارزیابی تغییر نگرش اجتماعی به بیماری روانی از طریق مطالعه تبلیغات مجلات و تلویزیون.
هدف پژوهش: این پژوهش با مطالعه تبلیغات تلویزیونی و مجلات، تغییر نگرش اجتماعی به بیماری روانی را ارزیابی می کند. این مطالعه بر روی تأثیر این تبلیغات بر سلامت روان مخاطب تمرکز خواهد کرد.

مبحث 8: استفاده از تصاویر زنان در برندسازی وب سایت شرکتی – نقش جنسیت، بازاریابی و حضور اینترنتی
هدف تحقیق: این تحقیق به ارزیابی استفاده از تصاویر زنانه در برندسازی وب سایت می پردازد. این مطالعه نقش جنسیت، بازاریابی و حضور اینترنتی را ارزیابی و تحلیل خواهد کرد.

موضوع 9: چگونه استفاده از موسیقی می تواند به کاهش نرخ جرم کمک کند - مطالعه کمی ایستگاه های مترو در تهران
هدف پژوهش: این مطالعه بر جنبه اجتماعی-روانی نادیده گرفته شده یعنی موسیقی متمرکز خواهد بود. این تحقیق بررسی خواهد کرد که چگونه موسیقی به کاهش میزان جرم و جنایت کمک می کند. یک مطالعه کمی در مورد ایستگاه های مترو زیرزمینی انجام خواهد شد.

مبحث 10: میراث ماندگار ناهماهنگی شناختی
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد تاریخچه ناهماهنگی شناختی صحبت خواهد کرد. همچنین درباره میراث ماندگار آن صحبت خواهد کرد.

موضوعات پایان نامه روانشناسی اختلالات
الگوهای غیرعادی افکار، احساسات و رفتاری که ممکن است منجر به اختلالات روانی شود، در شاخه روانشناسی غیرعادی روانشناسی مورد مطالعه قرار می گیرند. اما نابهنجاری چیست و چه کسی تصمیم می‌گیرد رفتار غیرعادی چیست؟ از نظر تاریخی، جوامع به سرعت افراد را در هنگام مواجهه با موقعیت‌هایی که نمی‌توانستند درک کنند، به‌عنوان غیرعادی مشاهده می‌کردند.

روانشناسان غیرعادی مسئول شناسایی ویژگی های انسانی هستند که از هنجار منحرف می شوند. این شاخه از روانشناسی می تواند دانشجویانی را که مایل به کشف رفتار غیرعادی انسان و شرایط غیرعادی هستند، مورد علاقه خود قرار دهد. موضوعات زیر در مورد روانشناسی غیرعادی می تواند به تسهیل روند انتخاب موضوع پایان نامه برای پروژه پایان نامه شما کمک کند:

مبحث اول: ارزیابی و بررسی مفاهیم نابهنجاری و سلامت روان
هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی مبانی نابهنجاری و سلامت روان می پردازد. مرور ادبیات، شرایط مختلف سلامت روان و آنچه آنها را به این مسائل سوق می دهد را پوشش می دهد.

موضوع 2: بررسی عصب روانشناختی عدم تقارن مغز پیشانی در افسردگی با اضطراب همراه
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی یک موضوع عصب روان‌شناختی یعنی عدم تقارن مغزی پیشانی در افسردگی با اضطراب همراه می‌پردازد.

موضوع 3: چه رابطه ای بین روتین های خانگی کودکان و درمان ADHD  وجود دارد؟ مطالعه نظری
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد یک مسئله رایج و در عین حال نادیده گرفته شده، ADHD صحبت خواهد کرد. این مطالعه رابطه بین روال‌های خانه کودکان و روش‌های درمانی را بررسی خواهد کرد.

موضوع 4: بررسی رابطه بین افسردگی و رژیم غذایی - مطالعه کیفی در مورد اینکه چگونه رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند به کاهش سطح افسردگی کمک کند.
هدف تحقیق: این تحقیق رابطه جالب افسردگی و رژیم غذایی را بررسی خواهد کرد. این مطالعه همچنین بررسی خواهد کرد که چگونه رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند به کاهش سطح افسردگی کمک کند.

مبحث 5: ارتقای سلامت روان و بهزیستی روانی در کودکان: تحلیل تئوری فعالیت های اجتماعی- فرهنگی از مشارکت های حرفه ای و یادگیری در یک تیم چند رشته ای
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف ارتقای سلامت روان و بهزیستی روانی در کودکان انجام خواهد شد. این مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل تئوری فعالیت های اجتماعی-فرهنگی از مشارکت های حرفه ای و یادگیری در یک تیم چند رشته ای خواهد بود.

موضوع 6: یک تحقیق انتقادی در مورد دیدگاه های متخصصان که با خانواده ها، والدین و فرزندان کار می کنند.
هدف تحقیق: این تحقیق به انجام یک تحقیق انتقادی در مورد دیدگاه های متخصصانی که با والدین، خانواده ها و فرزندان کار می کنند کمک می کند.

موضوع 7: بررسی راه های مدیریت استرس و مقابله با سلامت روان ضعیف
هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی استرس و مسائل مربوط به مقابله در میان افراد دارای سلامت روانی ضعیف کمک خواهد کرد.

مبحث هشتم: نقش باورهای غیرمنطقی مثبت در سلامت و بهزیستی روان
هدف پژوهش: این پژوهش در مورد نقش مثبت باورهای غیرمنطقی مرتبط با سلامت و بهزیستی روان صحبت خواهد کرد.

مبحث 9: درک و ایجاد رابطه بین وب سایت های رسانه های اجتماعی و خودآزاری در دختران نوجوان
هدف تحقیق: هدف این تحقیق درک و ایجاد رابطه بین وب سایت های رسانه های اجتماعی و خودآزاری در دختران نوجوان خواهد بود.

موضوع 10: یک مطالعه روایتی بیوگرافیک به بررسی بیماری روانی در طول زندگی
هدف تحقیق: این یک مطالعه روایتی بیوگرافی است که به بررسی مسائل مربوط به بیماری روانی می پردازد که ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در مسیر زندگی شود.

موضوعات پایان نامه روانشناسی رشد و تربیت
طبق نظر کندرا چری (2001)، "روانشناسی آموزشی شامل مطالعه چگونگی یادگیری افراد، از جمله موضوعاتی مانند نتایج دانش آموز، فرآیند آموزشی، تفاوت های فردی در یادگیری، یادگیرندگان با استعداد و ناتوانی های یادگیری است." این شاخه از روانشناسی نه تنها فرآیند یادگیری، بلکه جنبه های اجتماعی و عاطفی رشد را نیز در نظر می گیرد.

روانشناسان رشدی و تربیتی مسئول طراحی برنامه های رشد حرفه ای، ارزیابی برنامه ها و مداخلات، طراحی برنامه های آموزشی، مشاوره با گروه ها و افراد، مشاوره، طراحی برنامه های درمانی موثر، ارزیابی یادگیری رشدی و مشکلات رفتاری در بین افراد، تشخیص ناتوانی ها و اختلالات، و شناسایی هستند. و شفاف سازی مشکلات

در اینجا لیستی از موضوعات پایان نامه روانشناسی رشدی و تربیتی وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید:

موضوع 1: بررسی نگرانی والدین در مورد رشد کودک: مطالعه موردی
هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی نگرانی های والدین در رابطه با رشد کودک می پردازد. یک مورد خاص در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث 2: بررسی مسائل مربوط به رابطه والد و فرزند
هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی مسائل مربوط به پیوند والدین و فرزند می پردازد. همچنین راه‌حل‌هایی برای چگونگی مقابله با این موارد ارائه خواهد شد.

مبحث 3: مدیریت خلق و خو یا رفتار دشوار کودک
هدف تحقیق: این تحقیق به والدین کمک می کند تا بفهمند چگونه می توانند کودکی را که دارای خلق و خوی دشوار است مدیریت کنند.

مبحث 4: روانشناسان تربیتی چگونه می توانند به کودک دارای معلولیت کمک کنند؟
هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی چگونگی کمک روانشناسان آموزشی به کمک به کودکان معلول می پردازد.

موضوع 5: بررسی علل رقابت های خواهر و برادر در خانواده: مطالعه چگونگی مقابله با اینها.
هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی علل رقابت بین خواهر و برادر در خانواده ها می پردازد و همچنین پیشنهاد می کند که چگونه می توان آنها را کنترل کرد.

مبحث 6: مشکلاتی که ممکن است والدین، معلمان و کودکان در گذر از دوران کودکی به سال های مدرسه با آن مواجه شوند
هدف پژوهش: این مطالعه مسائل و مشکلاتی را که والدین، معلمان و کودکان در گذار از دوران کودکی به سال های مدرسه با آن مواجه هستند، بررسی خواهد کرد.

موضوع 7: بررسی تأثیر مشاوره بر کاربران خدمات روانشناسی آموزشی از جمله دانش آموزان، معلمان و والدین
هدف تحقیق: این تحقیق تأثیرات مشاوره بر خدمات روانشناسی آموزشی که شامل دانش آموزان، معلمان و والدین می شود را بررسی می کند.

مبحث هشتم: توسعه تئوری ذهن در کودکان ناشنوا، کم شنوا و شنوا پیش دبستانی
هدف تحقیق: این تحقیق در مورد نظریه رشد ذهن در افراد ناشنوا، کم شنوا و کودکان پیش دبستانی صحبت خواهد کرد.

مبحث نهم: تفاوت‌های فرهنگی و درک روان‌شناسان مدارس از اوتیسم
هدف پژوهش: این تحقیق در مورد تفاوت‌های فرهنگی و درک روان‌شناسان مدرسه از اوتیسم صحبت خواهد کرد.

مبحث 10: استفاده معلمان آموزش استثنایی دبیرستان از رفتار مثبت: تأثیرات یک روال محرک رفتار بر میزان تحسین خاص
هدف پژوهش: این پژوهش به بحث استفاده از رفتار مثبت توسط معلمان آموزش استثنایی دبیرستان می پردازد. علاوه بر این، پایان نامه همچنین تأثیر رفتاری را که باعث ایجاد یک روال برای نرخ های تمجید خاص می شود، مورد مطالعه قرار می دهد.


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید