انتخاب موضوع و انجام پژوهش کار سختی است. وقتی که این کار پرزحمت را انجام می دهید، دائم به مسئله خود فکر کنید. پژوهشگری در برخی موارد شبیه پروپوزال نویسی است. از خود بپرسید آیا در فهرست جای خالی وجود دارد؟ مثلا آیا باید درباره روز پیش از ملاقات کارآگاه پروپوزال با نوجوانی که همدست او می شود چیزی بگویم تا خواننده اطلاعات بیشتر درباره پس زمینه پروپوزال داشته باشد؟ یا آیا مسافران می خواهند راههای گوناگون رسیدن به هتل را بدانند؟ اگر نظرتان این است، لازم است تحقیق بیشتری بکنید و چیزهای تازهای به فهرست نکات عمده اثرتان بیفزایید. فهرست نکات عمده اثر شما همچنین به شما نشان می دهد که آیا عناصر غیرضروری در اثرتان دست یا نه؟ مثلا به شما می گوید با اینکه اطلاعاتی که در مورد مسافری که از جشن صد سالگی شهر شما دیدن می کند به دست آورده اید ابتدا به نظرتان جالب آمده، با نگاه مجدد به فهرست نکات عمده اثر معلوم می شود که این مطلب اطلاعاتی در مورد خود جشن، که محور اصلی مقاله شماست، ارائه نمی دهد. برای همین شما هم باید، با اینکه برایتان سخت است، آن مطلب را کنار بگذارید و برای روزی دیگر و طرح کاری دیگری نگه دارید. کودکان استثنایی می توانند استفاده های زیادی را از استعدادهای ذاتی خودشان داشته باشند و در عرصه تحصیل به خوبی عمل نمایند و بتوانند پیشرفت های زیادی را در عرصه های مختلف داشته باشند. برای پزوهش در این زمینه خدمات عالی برای انجام پروپوزال نیز داده می شود که دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی می توانند به آن توجه داشته باشند. در این زمینه می توان به مشاوره انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی توجهات زیادی را داشت.


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام