فعالیتهای انجام شده در مشاوره با افراد بحران زده را می توان به چند مرحله تقسیم کرد ا. برقراری رابطه با فرد بحران زده را می توان اولین مرحله دانست. همان طور که گفته شد ترغیب به بیان احساسات، گوش کردن فعال و نشان دادن در درک گفته های فرد و همدردی با وی از اقدامات انجام شده در این مرحله است که پس از آرامش نسبی فرد بحران زده از فنونی همچون آموزش آرمیدگی می توان بهره گرفت. ۲. مرحله بعدی استفاده از راهبردهایی است که موجب افزایش آگاهی و اطلاع رسانی نسبت به موقعیت بحران شده و امکان و تغییر را مطرح می سازند. ارائه اطلاعاتی در خصوص وضعیت کنوئی، دلایل منطقی وقوع حادثه، بیان فواید و نکات پنهان مانده از دهن و توانایی های باقی مانده در فرد در مقابله با بحران در این مرحله صورت می گیرد تا به این ترتیب فرد اعتماد به نفس یافته و به باور وجود قدرت تحمل و امکان تغییر دست یابد.


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام