یکی از مشکلات اتکا به منابع دست دوم نظیر اینترنت آن است که نمی توان مطمئن بود اطلاعات منبع دست دوم منعکس کننده دقیق اطلاعات منبع اولیه است یا خیر. در حوزه روان شناسی، دو نمونه بارز چنین فقدان دقتی استفاده از داستان «آلبرت کوچولو» برای نمایش نقش شرطی شدن کلاسیک در یادگیری ترسهای مرضی و استفاده از داستان کیتی جنووز برای نشان دادن فقدان اقدام و مداخله از سوی افراد ناظر و تماشاگر است. در بازبینی دقت اطلاعات متون درسی، هریس (۱۹۷۹) خطاهای بسیاری را در شرح داستان آلبرت کوچولو یافت، همان گونه که منینگ، لوین و کالینز (۲۰۰۷) در خصوص آنچه واقعا برای کیتی جنوروز رخ داده بود به آن پی بردند. مثلا در حالی که هریس (۱۹۷۹) پی برد که دو مورد از منابع حکایت از آن می کردند که آلبرت کوچولو نسبت به خرگوش شرطی شده بود نه نسبت به موش، بسیاری از منابع به غلط محرکهای پس از شرطی شدن نظیر خرس عروسکی، دستکش پشمالو، پوست خزدار، گربه و عمه آلبرت را اضافه کرده بودند، و سه مورد از منابع موصوف چگونگی برطرف کردن ترس آلبرت از موش به وسیله واتسون را شرح می دادند. اگرچه چنین شرطی سازی مجددی عملا انجام نشده بود. روش تحقی روانشناسی نحوه انجام پروپوزال نویسی حرفه ای را مورد بررسی قرار می دهد که می توان یکی از آنها را انتخاب درست موضوع پروپوزال عنوان کرد. دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی برای رسیدن به موضوع پروپوزال باید بتوانند روند موفقیت آمیز در انجام پروپوزال روانشناسی را طی کنند. برای رسیدن به چنین امری باید یکسری موفقیت ها در مطالعات دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی باشد تا فرد بداند که با اتکا به خودش و با کمک گرفتن از یک مشاور متخصص می تواند پژوهش بسیار بهتر را در ادامه برای خودش داشته باشد.


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید