شنونده مؤثری بودن فقط به معنای شنیدن حرفهای دیگری نیست؛ اظهار نظر و نمایش عقاید و علایق شما نیز هست و الزامی است. ارتباط خوب باعث پیشرفت روابط بین انسان ها می شود. ولی به کرات قبل از این که به آخر برسد موجب اختلاف می شود. بهترین مثال والدینی هستند که وقتی فرزندانشان شنونده حرف هایشان نیستند، احساس می کنند که آنها را از دست داده اند. والدین نمی دانند که در ارتباط دوطرفه روی چه چیزی تمرکز کنند و از تجربه هایشان نیز بهره کافی نمی گیرند. با توجه به دکتر توماس گوردون نویسنده آموزش های بی اثر والدين، والدین می توانند با تبدیل فرزندانشان به شنونده هایی مؤثر این بن بست را از بین ببرند. افراد بزرگسال نیز می توانند این تکنیک را یاد بگیرند و به مکالماتشان اضافه کنند. به کنند تفسیر چرا مشاوران تعلیم دیده بهتر از افراد عامی با مردم ارتباط برقرار می کنند؟ چرا این افراد تلاش های متفاوتی دارند تا دیگران رشد پیدا کنند؟ دکتر گوردون آنها را شنوندگان فعال می نامد. او این توانایی را به والدینی آموزش می داد که فرزندانشان آنها را خط زده اند و معتقد است که که این توانایی می تواند در عرصه های بزرگسالان مانند محیطهای حرفه ای و ارتباطات اجتماعی نیز مفید باشد. روش دکتر گوردون که به بیش از صد هزار پدر و مادر آموزش داده شده است، بر اساس کارهای دکتر کارل راجرز، بنیان گذار درمان بر محور درمان جو طراحی شده، کسی که یاد داد شنوندگی مؤثر تأثیر مستقیمی بر ایجاد همدلی دارد و رکن ضروری برای برقراری ارتباط با دیگران است. شنوندگی مؤثر شامل ورود به دنیای ادراکی خصوصی گوینده، دیدن مسائل از دیدگاه او و دقیقا مثل او شدن است. بدین معنی که به احساسات نهفته فرد بیشتر از جملاتی که بیان می کند، توجه کنیم.


متغیر پیشنهادی برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

مهارت اجتماعی – سبک فرزند پروری – همدلی



ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام