یعنی در آمریکا به کودکی استثنایی گفته می شود که به نحوی با کودکان عادی و همسن خود از نظر فکری و جسمی و عاطفی و عقلانی و رفتاری....... فرق داشته باشد و یا در انگلستان فقط تیزهوشان را استثنایی می نامند و بقیه گروه ها را که به عللی تحت حمایت و آموزش خاص قرار دارند کودکان ویژه مینامند، اما از نظر آموزشی به کودکی استثنایی گفته می شود که از نظر جسمی و ذهنی با اکثر هم کلاسی های خود تفاوت آشکار داشته و آموزش ویژه برای او مناسب تر از آموزش معمولی است مطابق این دیدگاه دانش آموزان استثنایی می توانند تیزهوش، عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و ... باشند.


ما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام