پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

 بازی به معنای کلی خود از ویژگیهای خاصی برخوردار است. به عقیده هوئیتسینگا بازی عبارت از فعلی است که در قالب زمان، مکان و مفهومی مشخص جریان مییابد.

دارای قاعده و قانون است و به همین دلیل، در بطن خود نظم دارد. ضمن آن که همواره با نوعی حس ارتقا و انتظار، همراه با کنجکاوی نیز همراه است و در نهایت، به شادمانی و هیجان روحی می انجامد (حقانی، ۱۳۸۵). برخی بازیهای رایانه ای با ایجاد زمینه مناسب برای افراد این امکان را در اختیار آنها قرار میدهند که دست به آزمایش بزنند و با موقعیتها و مسائل روبرو شوند که می تواند در زندگی واقعی برای آنها پیش بیاید در این حالت مجازی آنها قادرند بدون فشار دنیای واقعی راهکارهای مختلف را ارائه کنند و تفکر و راهکارهای خود را ارائه کنند که در این جریان ارائه راهکار برای مسائل اگر فرد با شکست مواجه شود می تواند دوباره دست به آزمایش و خطا دست بزند چون تصمیم او خسارت را ببار نیاورده و بوسیله عوامل محیطی تحت فشار نیست بنابرین بازی زمینهای جهت پرورش خلاقیت افراد بدون فشارهای محیطی است و فرد میتواند راهکارهای خود را بدون هیچ ترسی بکار ببرد بدون اینکه نگران سرزنش عواقب کار خود از سوی دیگران باشد. از سوی دیگر اگر راهکار فرد موفقیت آمیز باشد باعث افزایش اعتماد به نفس میشود و و در او این اعتقاد پیش میآید که اگر در زندگی واقعی مسائلی این چنین پیش بیاید او قادر به حل آنهاست و به تواناییهای خود اعتقاد پیدا می کند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

رابطه خود نظم دهی و مهارت حل مسئله و خلاقیت با بازی های رایانه ای


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام