پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی ورزشی

 نتایج آخرین تحقیقات نشان میدهد افرادی که بازیهای اکشن، جنگی و استراتژیک مانند صدای وظیفه را انتخاب و بازی می کنند دارای قابلیتهای قوی تری نسبت به دیگران هستند.

این بازیها به انسانها کمک می کنند بتوانند روی اطلاعات تصویری متمرکز شوند و از کنار اطلاعات نامربوط و غیر مرتبط عبور کنند. به این ترتیب افرادی که این بازیها را انجام میدهند می توانند از میان انبوه جمعیت چهره یکی از دوستان خود را شناسایی کنند و در میان خودروها در یک خیابان شلوغ به راحتی مسیر خود را پیدا کرده و به راه خود ادامه دهند (بوت و همکاران، ۲۰۰۸) . گرین و همکاران از دانشگاه روچستر (به نقل از پاکت چی، ۱۳۹۰) بر این اعتقاد هستند که افرادی که نیاز به توانایی های فوق العاده دارند، مانند خلبانان جنگی میتوانند با استفاده از این بازی ها، مهارتهای خود را به طرز فوق العاده ای تقویت کنند. این تواناییها به انسان کمک میکند در مواقع بحرانی مثل پشت فرمان با یک عکس العمل مناسب از یک تصادف رانندگی اجتناب کنند. محققان دانشگاه روچستر با انجام مطالعاتی متوجه شدند کودکانی که بازیهای رایانه ای انجام میدهند، قدرت تصمیم گیری و تفکر سریع تری دارند و هماهنگی بیشتری بین دستها و چشمهای آنها وجود دارد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

بررسی ار بخشی بازی های رایانه ای اکشن بر قدرت تصمیم گیری و حل مسئله و مهارت های حرکتی


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام