پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی درباره بازی کامپیوتری

 یکی دیگر از مضرات این است که رایانه ها برای کابردهای منفرد طراحی شده اند و این که همکاری ممکن است کاملا سطحی باشد.

بازیکنان ممکن است از راه نوبت گرفتن با هم همکاری کنند، یا از طریق نصیحت کردن یکدیگر، اما این همکاری در تعلیم و تربیت مؤثر نیست. همکاری سودمند آن است که یادگیرندگان در یک فرایند مشخص، با سایر اندیشه ها درگیر میشوند. مثل مشورت، مشورت به مردم اجازه میدهند تا منابع ذهنیشان را با یکدیگر ترکیب کنند، به طوری که میتوانند با هم مشکلاتشان را حل کنند، یا اعمال را طراحی کنند و با هم آنها را انجام دهند. توانایی به کار گرفتن تفکر درونی نیز میتواند عامل تعیین کننده مهمی برای رشد کودکان به عنوان یادگیرندگان مستقل باشد. اگر بازی های نرم افزاری بتوانند از تفکر درونی حمایت کنند، فوق العاده گران بها خواهند شد. در حال حاضر این موضوع مورد توجه بازیهای رایانه ای است، عمومأ تعارض و اختلاف با دیگران در یک گروه باعث میشود که همکاری کمی با هم داشته باشند (على پور، ۱۳۷۹). البته مطالب گفته شده در مورد مضرات بازی مورد اتفاق تمام پژوهشگران نیست و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. بازیهای رایانه ای میتوانند اعتیادآور شوند، حتی اگر خیلی زیاد هم انجام نشوند. اعتیاد توسط در گیری وسواسی برای بازی کردن شناسایی میشوند. همچنین توسط کمبود علاقه به دیگر فعالیتها، موجب هم خوانی بیشتر با دیگر معتادان و کاهش پیشرفتها در مدرسه خواهد شد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

اثر بخشی بازی های کامپیوتری بر کار گروهی و مهارت های اجتماعی نوجوانان پرخاشگر


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام