پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی بالینی درباره اختلال وحشت

حملات وحشتزدگی در واقع حملات شدید و ناگهانی ترس هستند. این حملات مختص اختلال وحشتزدگی نیستند.

به عبارت دیگر، حملات وحشتزدگی در انواع وضعیت ها رخ می دهند و بیماران مختلفی آن را گزارش می دهند. برای نمونه، بیماری که از قرار گرفتن در جمع و وضعیت های اجتماعی می ترسد هم ممکن است دچار حمله وحشتزدگی شود یا بیماری که عنکبوت هراسی دارد هم ممکن است موقع رؤيت عنكبوت، دچار وحشتزدگی شود. حملات وحشتزدگی بر اساس وجود یا عدم وجود ماشه های وضعیتی، به سه دسته تقسیم می شوند: حملات وحشتزدگی غیر منتظره (یا بی نشانه)، حملات وحشتزدگی وضعیتی (یا با نشانه) و حملات وحشتزدگی با زمینه وضعیتی. حملهي وحشتزدگی بیماری که عنکبوت هراسی دارد و عنکبوت می بیند، نمونه ای از حملات وحشتزدگی وضعینی است، اما حمله وحشتزدگی با زمینه وضیعتی، وقتی رخ می دهد که شخص در معرض ماشهی وضعیتی قرار می گیرد ولی لزوما همیشه چنین اتفاقی نمی افتد و او دچار حمله وحشتزدگی نمی شود.

برای مثال، بیماری که از رانندگی می ترسد ممکن است گاهی اوقات هنگام رانندگی دچار حمله وحشتزدگی شود ولی همیشه این طور نیست. حملات وحشتزدگی غیر منتظره نیز ماشه وضعیتی مشخصی ندارند و یک دفعه شروع می شوند. معمولا بیماران دچار اختلال وحشتزدگی، دچار چنین حمله ای می شوند و بیماران دچار هراس خاص از حملات وحشتزدگی وضعیتی خبر می دهند. حملات وحشتزدگی بیماران دچار اختلال وحشتزدگی از نوع غیر منتظره و وضعیتی هستند. در قضیهی سارا، اولین حملهی او در آسانسور اتفاق افتاد و کاملا غیر منتظره بود.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام