پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

 کریزی و میرز در سال ۱۹۹۹ ارتباط بین عملکرد تحصیلی و بازیهای رایانه ای را با دیدگاه کاملا متفاوتی بررسی کردند

آنها پرسشنامه هایی را بروی ۶۴ نوجوان اجرا کردند و میخواستند بدانند که آیا مالکیت بازیهای رایانه ای جدید بر فعالیتهای تحصیلی تأثیر نمی گذارد. چنان که انتظار میرفت کودکان ابتدا در مواجهه با یک بازی رایانه ای جدید، مقدار زیادی از زمان صرف بازی می کردند اما شدت و تکرار انجام آنها در عادت انجام تکالیف کودکان یا نمره فعلی آنان در ریاضی یا انگلیسی تأثیر نمی گذارد. با این حال گروهی از کودکان که مالک بازیهای رایانه ای نبودند، نسبت به گروهی که مالک بازی بودند، روی هم رفته نمرات بالاتری در درس ریاضی نشان داده اند. برای تحلیل این تفاوت مولفان، حدس زدند که احتمالا خانواده های این کودکان با آنها بسیار جدی هستند و همچنین ممکن است زمینه را طوری مهیا بسازند که بر علیه خرید یک سیستم بازی رایانه ای باشند (به نقل از پاکت چی، ۱۳۹۰).| در پژوهشی که جنتیل و همکاران (۲۰۰۴) انجام دادند دانش آموزان دبیرستانی که وقت یا پول زیادی را صرف بازیهای رایانه ای میکردند در کلاسهای انگلیسی در پایه های پایین تری قرار داشتند. محتوای بازیهای رایانه ای نیز میتواند بر رابطه بین انجام بازیهای رایانه ای و عملکرد تحصیلی اثر بگذارد. برای مثال اگر دانش آموزان فقط بازیهای رایانه ای آموزشی را انجام دهند، به احتمال دچار افت تحصیلی نمی شوند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

نقش واسطه ای بازی های رایانه ای در رابطه افت تحصیلی و امتناع از مدرسه در دانش آموزان مقطع اول ابتدایی


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام