مارتین شفر (۱۹۸۲) در کتاب زندگی پس از فشار روانی می نویسد زندگی روزانه انباشته از حوادثی است که واکنش فشار را سبب می شوند.

فعالیت های بسیار، از صداهای بلند، آلودگی هوا، خطرهای جانی گرفته تا تقاضاهای مربوط به کار، مباحثات خانگی یا پرخوری می توانند موجب حالت بسیج بدنی و ذهنی شوند. لازم است تکرار شود که راه برای جلوگیری از تمامی عوامل فشار بالقوه وجود ندارد. گرچه سلیه تأکید کرده است که مقداری از فشار لازم است و فشار چاشنی زندگی را تولید می کند و پیشگیری از عوامل تنش زا، آن هم به طور کلی، نه تنها غیر عملی می تواند باشد، بلکه خستگی و یکنواختی نیز ایجاد می کند. مهم این است که بدانیم فشار روانی چیست و چگونه بر ما اثر می گذارد؟ چنین دانشی پایه لازم که برای کنترل فشار لازم به ما نشان می دهد. یکی از عواملی که اهمیت عمده ای برای این کنترل دارد فهمیدن و اراده تغییر است. انسان معمولا زمانی که دنیایش نظام یافته، قابل پیش بینی و باثبات باشد احساس آرامش دارد. هنگامی که تغییراتی پیش می آید و این تغییرات می توانند مثبت یا منفی باشند گرایشها و انتظارات باید تغییر یابند و لازم است انتخاب هایی جدید به وجود آید. اولویت های فرد در مورد این نظم دادن های مجدد و وفق دادن های دوباره پرفشار است و یک نوع حالت آمادگی در مقابل خطر را به وجود می آورد. زمانی که تغییرات قوانین قبلی را متحول می سازند و تفاهم ها یا توافق های خانواده را تغییر می دهند یا شرایط جدید و غیر منتظره را به وجود می آورند، احساسات عمیق بروز می کنند. به طور خلاصه، تغییر، پاسخ فشار را از اعضای بدن فرا می خواند، پاسخی که اغلب شدید و مستلزم صرف انرژی است.


موضوع پیشنهادی روانشناسی :

مقایسه تاثیر عوامل محیطی در استرس زنان و مردان


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام