معمولا زمانی که فردی به مصرف مواد مخدر روی می آورد نشانه هایی در رفتارش بروز می کند. آگاه کردن اطرافیان از این نشانه های اولیه اهمیت بسیاری دارد.

به این دلیل که نجات فرد در معرض اعتیاد بسیار آسان تر از معالجه و درمان فردی است که سالها در دام اعتیاد گرفتار شده است. خواب بیشتر از حد معمول، بیداری و بی قراری، کاهش یا افزایش فعالیت های جسمانی، راه اندازی سرو صدا یا حتی گریه، ابراز ناراحتی و ناامیدی، گوشه گیری، فرو رفتن در انزوا و کاهش میزان ارتباط با اعضای خانواده، رفتارهایی حاکی از خشونت و درگیری با اعضاء خانواده، بی اشتهایی، کاهش یا افزایش ناگهانی وزن، بدبینی و شک نسبت به زندگی اطرافیان و مشاهده وسایل و ابزاری مرتبط با استعمال مواد مخدر، کاهش داروهای مسکن و داروهای اعصاب و روان موجود در خانه، برقراری تماسهای تلفنی مشکوک، معاشرتهای طولانی با دوستان و خودداری از فاش کردن اسامی آنها و همچنین خودداری از بیان محلهای ملاقات از مهمترین این نشانه ها است. تشکیل جلساتی با نوجوانان اقدام دیگر مشاهده است. این افراد از اقشار آسیب پذیر جامعه در روی آوردن به اعتیاد به شمار می روند. دوره بلوغ و نوجوانی به سبب ویژگی هایی همچون بر هم ریختن هورمونها، آغاز ترشح بعضی از غدد، رشد جسمانی سریع، رشد عضلانی، افزایش توجه و حساسیت در مسائل عاطفی، درگیری با بحران هویت، نیاز و تمایل به استقلال یافتن از حساسیت خاصی برخوردار است. نوجوانان در این سنین اغلب رفتارهایی که حاکی از لجبازی و مخالفت است از خود نشان میدهند. اینان دیگر حاضر نیستند گفته های والدین را شنیده و فرمان های آنان را اجرا کنند. یکی از علل چنین رفتارهایی افزایش آگاهی نسبت به توان ذهنی و توانایی تحلیل منطقی است. از آن جا که نوجوانان احساس می کنند نسبت به گذشته از توانایی های بیشتری برخوردارند خود را بزرگ دانسته و حاضر به پذیرش بی چون و چرای گفته های دیگران نبوده و مایل هستند مورد مشورت قرار گیرند. همچنین به شدت علاقه مند به کشف دنیای پیرامون خود و تجربه کردن چیزهای جدیدی هستند. مشاورین با آگاهی از حالات و وضعیت نوجوانان آنها را در جریان خطرهایی که پیرامون آنها در کمین است قرار داده و راه هایی که بتوان از توانایی های جدید استفاده بهینه کرد را مطرح می سازند. در این جلسات مهارتهای اجتماعی، مهارتهای زندگی از جمله مهارت تصمیم گیری و مهارت نه گفتن آموزش داده می شود تا افراد در برابر این گونه آسیبها مسلح شوند. از جمله مواردی که در این جلسات مورد توجه است آگاهی دادن از خطر «تجربه کردن همه چیز مانند استفاده تفننی و تفریحی مواد مخدر است. به این منظور عاقبت تجربه کنندگان قبلی به نمایش گذاشته و در مورد آن بحث می شود.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام