نگرشهای شخصی نگرش فرد نسبت به نقصش که قطعا تحت تاثیر نگرشهای اجتماعی قرار گرفته، مهمترین عامل موثر در تعیین اثر این نقص بر شخصیت خواهد بود.

برای مثال شخصی که نقصی در چهره اش دارد احتمالا از طرف افراد جامعه طرد می شود. وی بر این باور است که طرحش به خاطر عصبانیت یا رفتار پرخاشگرانه اش بوده است و چنین احساس می کند که این رفتار نتیجه احساسی است که او خود نسبت به بد ریختی یا بدقیافه بودنش دارد. علاوه بر این زمانی که خود را با یک فرد ایده آل مقایسه می کند از چهره اش بیشتر احساس نارضایتی می کند. وی نمی تواند باور کند که دیگران نسبت به او دید مثبتی دارند. این احساس طردشدگی اثر منفی بر شخصیت را افزایش میدهد. برخی از مردم در مورد نقایص شان به شدت دچار احساس گناه و خجالت می شوند. این امر باعث می شود آنها از نظر رفتاری فردی کمرو، گوشه گیر و غير اجتماعی شوند. برخی دیگر برای جبران احساس ناامنی و حقارت واکنشهای تدافعی از خود نشان میدهند. برخی از مردم ناتوانایی شان را در ابتدا پذیرفته و برای خودشان اهدافی واقعی تعیین می کنند. بعدها ممکن است اهدافشان غیرواقعی شود چرا که با توجه به محدودیتهای موجود در فعالیتهایشان ناامید شده و در نتیجه روز به روز نااميدتر می شود. یکی دیگر از راههای معمول در کنار آمدن با نقص جسمی خود برقراری ارتباط با سایر افراد معلول است.

برای مثال کودکی که دست و پا چلفتی است سعی میکند با سایر کودکان همسن خود بازی کند گویی او می داند تا زمانی که هم سن و سالانش او را عضوی از گروه خود ندانند وی ناامید و ناکام می ماند. در عوض امتناع از پذیرفته شدن یا مورد تائید سایر معلولین بودن در میان افراد مسن معلول به ویژه در مردها متداول است. با این حال عدم توجه به آنها ممکن است باعث کندی و نقص تمرکزشان در کار شود و زمانی که از کارهایشان دست بکشند و نسبت به کارفرما و افراد جوان تری که جایگزین شان شده اند احساس حسادت کنند دچار ناکامی خواهند شد. در هر صورت آنها ممکن است یک احساس کلی از رنج و ناراحتی داشته باشند. شاید نامطلوبترین نگرش نسبت به یک نقص فیزیکی تمسخر باشد. حتی زمانی که یک شخص بخواهد نقصش را نادیده بگیرد، یاد می گیرد که برخی از افراد نه تنها آن را نادیده نمی گیرند؟ بلکه با آن مانند یک موضوع خنده دار برخورد می کنند. برای مثال افرادی که مشکلات کلامی دارند در صحبت کردن بسیار حساس هستند؛ زیرا آنها مانند بچه ها فکر می کنند که انگار دیگران به آنها می خندند و یا از آنها تقلید می کنند.


موضوع پیشنهادی پایان نامه روانشناسی :

بررسی رابطه نگرشهای شخصی و ویژگی های شخصیتی با مطلوبیت اجتماعی در افراد معترف به دارای خوی پرخاشگری در شهر ...


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام