کمرویی (Shyness or Bashfulness):

یک الگوی رفتاری طبیعی (نه لزوما سالم است که شخص در زمان مواجهه و تعامل با دیگران (خصوصن افراد غریبه و ناآشنا) و یا موقعیت جدید احساس ناراحتی، اضطراب و تا حدی ترس کرده و در ابراز احساس، رفتار و یا افکارش با مشکل روبرو می شود.

این احساس در حوالی ۶ ماهگی و به صورت ترس از غریبه ها ظاهر می شود. در کمرویی یک نوع نوسان بین تمایل برای برقراری ارتباط و اجتناب از آن وجود دارد و به همین دلیل این افراد در صحبت با دیگران بندرت پیش قدم می شوند و تا مدتی نیز ساکت و آرام می مانند اما با گذشت زمان، احساس امنیت و پذیرش فرد مقابل یا جمع و یا خوگرفتن به موقعیت جدید، اضطراب شان کم شده و به اصطلاح یخ شان آب می شود و دیگر مشکلی نخواهند داشت. همچنان که ملاحظه می شود کمرویی یک حالت طبیعی است اما چون در میان عوام کلمه کم رویی، خجالت و اضطراب اجتماعی به کرات بجای یکدیگر استفاده می شوند، در این سایت نیز در اکثر موارد منظور از کمرویی همان اضطراب اجتماعی است.


موضوع پیشنهادی پایان نامه روانشناسی :

بررسی اثربخشی آموزش الگوی رفتاری خاص بر اضطراب اجتماعی و مهارت برقراری ارتباط کودکان ...


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام