موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی درباره بخشش و جهت گیری مذهبی

 اعتقاد به عالم بالا، ماورا و معنویت بخش مهمی از فرهنگ های شرقی است.

برای مثال، یک ایرانی نگاه خاصی به زندگی پس از مرگ دارد که ممکن است یک فرد غربی نداشته باشد.

برای غربی ها, بخشش یک مرده امری پذیرفته شده است.

یک روان شناس ممکن است به یک مراجع غربی کمک کند تا پدر از دنیا رفته خود را ببخشد.

پدری که در زمان کودکی مراجع، او را مورد سوءاستفاده یا بدرفتاری قرارداده است.

چنین چیزی برای یک شرقی با ایرانی ممکن است عجیب باشد.

یک شرقی ممکن است به دنبال این باشد تا از طرف مردگان مورد بخشش قرار گیرد.

روح پدرش از او راضی باشد و او را ببخشد. یک مسلمان ایرانی معتقد است کسی که در راه دین کشته شده باشد، زنده است؛ بنابراین بخشش از طرف یک شهید، به ویژه شهدای شاخص، بیشتر مدنظر است.

گاه مردم برخی از مشکلات و بیماری ها را به عالم بالا ربط می دهند.

حتی اعتقاد دارند که برخی از مشکلات فعلی ناشی از گناهان پیشینیان است و ممکن است برای کاهش یا آمرزش گناهان پیشینیان خود مراسمی اجرا کنند.

به هر حال مراسم مربوط به مردگان جایگاه ویژه ای در فرهنگ های شرق دارد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

رابطه بین بخشش و جهت گیری مذهبی با ویژگی های فرهنگی در دانشجویان ...


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام