موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی پریشان حالی

پریشان حالی: تنها یک گام فراتر از اضطراب در بیمار موجب بروز پریشان حالی یا افسردگی در او می شود.

این حالت، از جمله علایم کاربردی در فقدان کنترل محسوب می شود. همچنین از جمله خشونت آمیزترین نتایج نهایی برای بیمار فاقد کنترل ذهن قلمداد می شود. علاوه بر تمام مطالب یاد شده، این حالت رفتاری ممکن است منجر به رنج بدنی و دردهای روانی شود. در بسیاری از بیماران فاقد کنترل ذهنی، بروز حس پریشان حالی منجر به نامتعادل شدن سطح هوشی و احساسی شان می شود و تمایل آنها را به داشتن ارتباط خوب و منسجم با دیگران کمتر کرده، آنها را دستخوش فشار درونی و ترس می کند. پیشروی این درد، به مرور باعث رنج و ترسهای ذهنی و درونی فراوان در بیمار شده، او را به حد مرگ می کشاند. در برخی از بیماران این بیماری به صورت دردهای نابهنجار در روده و معده ظاهر می شود که به آنها نگرانی های پسیکوماتیک می گویند. البته در برخی موارد این حالت در بیماران چندان حاد نبوده، تنها عواطف و احساسات درونی فرد را به حالت ناگوار و گاه سخت تغییر می دهد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

پریشان حالی - نگرانی پسیکوماتیک – ترس خاص – کنترل ذهنی


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام