موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی - افكار هدفمند

بررسی افكار هدفمند در برابر افکار بی هدف: افکار انسان را از لحاظ این که از یک هدف یا اهداف ویژه پیروی می کنند یا نمی کنند نیز می توان دسته بندی کرد.

افكار هدفمند آن دسته از افکاری هستند که بر اساس اهداف ویژه ای سازمان می یابند و فرد با در نظر گرفتن آن اهداف افکار خود را سازمان دهی می کند؛ طوری که می تواند به صورت گام به گام به فراهم کردن مقدماتی بپردازد که موجب رسیدن او به اهدافش می شود (مثل افکار مربوط به حل مسائل ریاضی یا افکار مربوط به برنامه ریزی درسی) برعکس، افکار بی هدف بدون برنامه ریزی و بدون هدفی ویژه ذهن فرد را درگیر می کنند. خیال بافیها از جمله این گونه افکارند که برنامه ریزی و سازمان مشخصی ندارند و امکان دارد با یک عامل و محرک ساده راه اندازی شوند و به حوزه های مختلف وارد شوند؛ طوری که فرد در نهایت به خاطر نیاورد که از کجا به این نقطه فعلی از افکار رسیده است. از شاخه ای به شاخه دیگر پریدن معمولا ویژگی این دسته از افکار است. هر چند جلوگیری کامل از ایجاد این دسته از افکار وجود ندارد، از آن جا که اغلب در فعالیتهای فکری منفی، فرد دچار مشکل می شود و غالبا این افکار تمرکز فرد را به هم می ریزند، لازم است با انواع تمرینات فکری، تحت کنترل فرد قرار بگیرند. همه ما توانایی متمرکز کردن افکارمان را داریم. نوشتن یک داستان، نواختن پیانو یا مجذوب یک فیلم سینمایی شدن، همگی، به تمرکز نیاز دارند، ولی گاهی اوقات افکار شما پراکنده است و ذهن تان از موضوعی به موضوع دیگر کشیده می شود. شما در چنین مواقعی باید بیاموزید چگونه می توانید حافظه خود را تقویت کنید؟ تقویت حافظه عبارت است از یادگیری های منظم ذهنی و مرتب کردن عواملی که یک باره به ذهن خطور می کنند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

افكار هدفمند – ذهن آگاهی – تقویت حافظه –افکار منفی و مثبت


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام