معرفی موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی صنعتی سازمانی درباره هوش اجتماعی:

سه پسر دوازده ساله برای شرکت در کلاس ورزش، به سوی زمین فوتبال می روند.

دو پسر درشت اندام در حال مسخره کردن یکی از آن سه نفر که کمی چاق تر است، پشت سر آنها راه می روند. یکی از پسرها، با صدایی حاکی از تمسخر و تحقیر، رو به پسر چاق می گوید: «پس تو هم می خواهی فوتبال بازی کنی؟» با توجه به روحیه بچه ها در این سن و سال، معمولا در چنین لحظه ای به راحتی کار به دعوا می کشد. پسر چاق یک لحظه چشم ها را می بندد و گویی خود را برای رویارویی آماده می کند، نفس عمیقی می کشد. سپس به طرف دو پسر پشت سرش برمی گردد و با صدایی آرام و جدی می گوید: «بله، می خواهم بازی کنم - ولی چندان پیشرفتی ندارم.» بعد از مکثی کوتاه ادامه می دهد: «اما توی هنر عالی هستم، هر چه را بخواهی می توانم به راحتی طراحی کنم ...» و بعد خطاب به همان پسر می گوید: «ولی تو واقعا خوب فوتبال بازی می کنی! من هم دوست دارم یک روز به پای تو برسم. شاید اگر به کارم ادامه بدهم بازی ام کمی بهتر شود.» در این وقت، پسر دوم که تمسخر خود را بی جواب می بیند، با لحنی دوستانه می گوید: «راستش، چندان هم بد بازی نمی کنی. شاید بتوانم چیزهایی به تو نشان بدهم که بازی ات بهتر شود.» این گفتگو نمایشی ماهرانه از هوش اجتماعی را در عمل نشان می دهد. برخوردی که به راحتی ممکن بود به دعوا ختم شود، اکنون به یک دوستی تبدیل شد. پسر چاق، نه با روش هیجانی مخصوص بچه های هم سن و سال خود، بلکه با روشی حساب شده، در کشمکش پنهان مغزها توانست از پس موقعیت بر آید. وی با حفظ آرامش در برابر وسوسه طرف مقابل برای کشاندن او به سوی خشم مقاومت کرد و در عوض توانست حالت هیجانی او را به سمت روحیه آرام و دوستانه خود جلب کند. تغییر شرایط مشترک روحی دو پسر، از حالت خصمانه به دوستانه، نمودی عالی از نرمش عصبی و هوش فوق العاده در روابط است. ادوارد تورندایک ، روانشناس دانشگاه کلمبیا و نخستین کسی که مفهوم هوش اجتماعی را طرح نمود، در مقاله ای که به سال در مجله ماهانه هارپر به چاپ رساند، چنین نوشت: «هوش اجتماعی به طور مکرر در مهد کودک ها، زمین بازی، سربازخانه ها، کارخانجات و سالن های حراج خودنمایی می کند، اما در شرایط رسمی و استاندارد آزمایشگاهی نمی توان آن را یافت.» تورندایک اشاره می کند که هوش اجتماعی برای موفقیت در بسیاری از عرصه ها، بویژه رهبری، اهمیت حیاتی دارد. شاید بهترین مکانیک یک کارخانه، به دلیل نداشتن هوش اجتماعی نتواند سر کارگر خوبی باشد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

بررسی رابطه سبک رهبری و موفقیت شغلی با هوش اجتماعی در مدیران شرکت های ...


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام