موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی در مورد نشخوار فکری

 نگرانی و نشخوار فکری: داده های پژوهشی گسترده ای از این مفهوم که سبکهای تفکر تکراری به صورت نگرانی یا نشخوار فکری برای سلامت هیجانی مضر هستند، حمایت میکنند.

کار اولیه در رابطه با نگرانی، در زمینه اضطراب امتحان ۳۵۱) انجام شد (برای مثال، واین، ۱۹۷۱؛ ساراسون، ۱۹۸۴) که در آن اضطراب به دو زیر مؤلفه اصلی تقسیم شده است: هیجان پذیری و نگرانی. مطالعات متعدد نشان میدهند که مؤلفه نگرانی، به دلیل این که منابع توجه فرد را مصرف و تحلیل میبرد، اثر مضری بر عملکرد فرد در امتحان می گذارد.

این یافته ها، با این دیدگاه که نگرانی توجه را به خود معطوف ساخته و با رفتار و پردازش متمرکز بر تکلیف تداخل می کند، هماهنگ است. بدون تردید، سبکهای تفکر مداوم و توأم با در جاماندگی، نقش عمده ای در اختلالهای روان شناختی ایفا می کنند.

برای مثال، نگرانی فرایندی است که در طیف وسیعی از اختلالها شامل وحشت زدگی (DSM-IV: انجمن روان پزشکی آمریکا، ۱۹۹۴)، هراس اجتماعی (کلارک و ولز، ۱۹۹۵؛ ملینگز و آلدن، ۲۰۰۰)، اضطراب سلامت (بومن و میجر، ۱۹۹۹)، استرس آسیب زا (هوليوا، تاریر و ولز، ۲۰۰۱) و اضطراب فراگیر (DSM-IV: انجمن روان پزشکی آمریکا، ۱۹۹۴) شناسایی شده است. فرایند مشابه آن یعنی نشخوار فکری نیز در افسردگی شناسایی شده است


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

رابطه وحشت زدگی و هراس اجتماعی و اضطراب فراگیر با نشخوار فکری در ...


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام