موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی درباره بازی ها

 برای پرورش خلاقیت باید فرد با موقعیتها و مسائل واقعی یا شبیه به موقعیت و مسائل واقعی روبرو شود نه موقعیتهای تصنعی و ساختگی

هرچه موقعیت و مسئله با واقعیت شباهت بیشتر داشته باشد فرد انگیزه بیشتری جهت بروز تواناییها و خلاقیت خود دارد این مورد باید بیشتر در طراحی بازیهای رایانه ای مورد توجه قرار بگیرد مثال برخی بازیها وجود دارد که در مورد مشکلات زیست محیطی ساخته شده است و کاربر خود را در موقعیتی قرار میدهند که برای حل این مشکلات راه حل های مبتکرانه ارائه دهد. این گونه بازیها بگونه ای طراحی شده اند که بسیار انعطاف پذیر بوده و از طرق مختلف قابل دستکاری هستند و به یکی دو راه محدود نشده اند که در این گونه موارد فرد با مشکلاتی مواجه میشود که در زندگی واقعی او نیز وجود دارند. و این خلاقیتها را میتواند در زندگی واقعی بکار گیرد بنابرین برای بروز خلاقیت و حل این مسائل بیشترین تلاش خود را خواهد کرد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

مقایسه توانایی حل مسئله و مهارت های تحصیلی در کودکان علاقمند به بازی های رایانه ای و بازی های محلی


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام