موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی تربیتی درباره کنترل والدین :

موقعیتهای بسیار زیادی وجود دارد که در انتها مادر بهتر از همه مسائل را می داند و والدین باید به کنترل فرزندان بپردازند.

اما فرزندان هم مایل زیادی دارند که مستقلانه عمل کنند، همه چیزی که می خواهم از گفتن این مطالب بیان کنم به دوره نوجوانی باز می گردد که دوست داشتم از کنترل پدر. مادرم فرار کنم که اینکه کجا می روم، با چه کسی ارتباط دارم اینکه آنها چه می خورند، چه می نوشند، اینکه ایا سیگار می کشند یا نه. نکته اصلی زمنی اتفاق می افتد که والدین سعی می کنند رفتار کودکان را با میل و اختیار خود کنترل کنند. تاکتیکهای کنترلی والدین به شکل های بسیار مختلفی با دیگر کیفیت های ارتباطی ترکیب شده است و والدین بصور متغيير از آنها استفاده می کنند. گاهی اوقات از این مساله با عناوین بحث، استدلال، مذاکره، بگو مگو و ترغیب کردن یاد می شود و بعضی اوقات به پافشاری، اعمال قدرت و یا تنبیه گفته می شود. بعضی اوقات فرزند شما دوست دارد برای خودش فکر کند، حتی اگر نتیجه آن بر عکس چیزی باشد که شما به آن فکر می کنید. بعضی اوقات نتایج عدم کنترل بهتر و موثرتر مشاهده می شوند. ما بر اساس زندگی خود میدانیم که یک تکنیک همیشه موفق نمی باشد ویا همیشه شکست نمی خورد. اما این حقيق نشان بدهد که کنترل نشات گرفته از رابطه صمیمی، محدودیتهای مشخص شده، و توجیه کننده دارای تأثیرات مثبت می باشد. در حالیکه کنترل سرسختانه و بی معنا و بدون سازگاری با حقوق کودکان دارای نتایج منفی می باشد. صمیمیت و راحت بودن رگفتگو ممکن است در مورد مساله قبلی کار ساز باشد که در برابر عدم انعطاف پذیری و رفتار سود قرار دارد. هم چنین می توان گفت که گفتگو و واحترام متقابل به خودی خود دارای تأثیر خوبی می باشد و در بافت کنترلی می تواند باعث توافق نهایی شود چون والدین به مهارتهای اجتماعی فرزندان احترام می گذارند و ابعاد رفتاری مثبت و متقابلی را از خود نشان می دهند. هميشه چه در داخل این چهار چوب و چه خارج از ان مثل رابطه کودک و فرزند، افراد ترجیح میدهند زمانی خارج از کنترل باشند و اگر از افرادی در جامعه هستند که دارای قدر کمی هستند لااقل می خواهند برای مدتی استقلال داشته باشند.


متغیرهای مناسب برای انتخاب موضوع پروپوزال و پایان نامه روانشناسی :

کنترل والدین - کیفیت ارتباطی – مهارت اجتماعی


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام