موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی بالینی درباره تعارضات زناشویی

 در مشاجره های مکرر، هر کدام از زوج ها می کوشند تا نحوه به تصویر کشیده شدن خود از سوی دیگری را تصحیح کنند.

آنها به طور دفاعی پاسخ می دهند: من چنین چیزی نگفتم»، «منظورم این نبود»، «تو ما را دچار این مشکل کرده ای»، «پس تو می گویی این تقصیر من است».

مشاجره ها، از رویارویی تلاش زوجها برای تغییر دادن دیدگاه همسرشان نسبت به خودشان سرچشمه می گیرد.

یعنی میزان ارزش قائل شدن افراد برای خود و همسرشان. تعارض وقتی بالا می گیرد که یک همسر در برابر چگونه به تصویر کشیده شدن خود از سوی دیگری واکنش نشان دهد. البته چنانچه عزت نفس یک همسر به قدر کافی، قوی باشد یا عزت نفس او به خوبی شکل گرفته باشد، ممکن است قادر به تحمل یا نادیده انگاشتن دیدگاه منفی همسرش نسبت به خود باشد، اما وقتی وی واکنشی نشان می دهد؛ همواره هدفش رد کردن این امر است که همسرش او را چگونه به تصویر می کشد.

به همین دلیل، زوج ها برای دفاع از خویش در برابر یک فقدان عزت نفس ادراکی جدال می کنند. بازنده شدن در جدال می تواند به معنای رنج بردن از یک حقارت عمیق باشد و به همین خاطر است که برخی زوج ها به شدت انرژی و توان خود را صرف مشاجره هایی می کنند که به ظاهر، سطحی هستند.

آنچه زوجها مجبورند از دست بدهند، جایگاه خوب شان در چشم دیگری است و هراس زیربنایی آن است که آنها در صورت از دست دادن این جایگاه خوب، احساس حقارت خواهند کرد.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام