موضوع جدید پروپوزال پایان نامه روانشناسی بالینی

 نگرش و تصویر ذهنی مثبت از خود، سودمندی بالایی دارد. افزایش موقتی اعتماد به نفس نیز می تواند اضطراب ناشی از موقعیتهای استرس زا را کم کند.

داشتن امید به هنگام گرفتاری، به فرد کمک می کند از آرامش نسبی بهره مند گردد. از نظر لازاروس، امیدواری باعث میشود تا فرد: ۱. به خود اعتماد داشته باشد و با این اعتماد راهبردهای سازگاری خاص خود را به کار گیرد؛ ۲. به دیگران اعتماد کند، همچنان که بیمار به پزشک معالج خود اعتماد می کند؛ ۳. به خدا متوجه شود و در اثر این توجه، قوت قلب به دست آورد. فردی که به بیماری مرگ آوری مبتلا شده بود در کتاب اراده و بهبود، نجات خود را به نگرش خوب و عوامل مثبت، مثل خنده، امیدواری، اعتماد و اراده برای زندگی کردن و زنده ماندن، نسبت می دهد.

نویسنده کتاب به این فکر می افتد که از هیجانهای مثبت خود چگونه میتواند بهره بگیرد. او پس از بهبود اعلام می کند: «خنده دوای همه دردها است». او واقعا تصمیم گرفته بود زنده بماند از این رو درمان های عادی بیماری را کنار گذاشته بود و در عوض شوخ طبعی بیش از اندازه، مشاهده فیلم های کمدی، خنده های انفجاری، فیلم های بسیار شاد، شوخی، سربه سر گذاشتن ها و گاهی هم به بازی گرفتن زندگی را برگزیده بود.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

بررسی رابطه خودپنداره مثبت با کاهش اضطراب و استرس در افراد سرطانی و افراد عادی


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام