بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر رشد ویژگی های زبانی و کاهش پژواک گویی در کودکان اتیسم

بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر کودکان اتیسم دارای تأخیر رشد فراگیر

مقایسه تاثیر عوامل محیطی در استرس زنان و مردان

بررسی عوامل آموزشی و تربیتی موثر بر یادگیری کودکان اتیسم

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد عقب مانده ذهنی

مقایسه رابطه مهارتهای اجتماعی و عوامل محیطی با سلامت روانی در کودکان عقب مانده ذهنی و اتیسم

مقایسه خودآزاری و رفتارهای منفی اجتماعی در کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان با اختلال اتیسم

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام