در ادامه لیست چند موضوع جدید پروپوزال و پایان نامه مشاوره خانواده با روش های مقایسه ای و رابطه ای و اثر بخشی آمده است که همگی جدید و غیر تکراری هستند.

مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری و زوج درمانی به شیوه داتلیو بر عزت نفس و تعارض زوجین در زوج های متقاضی طلاق

رابطه بین ابراز هیجان با عزت نفس و دلبستگی و مدیریت ارتباط در زوجین

بررسی اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بر صمیمیت زناشویی و امنیت هیجانی در زوج های ناسازگار ...

بررسی تاثیر روان درمانی گروهی مثبت نگر بر بهزیستی معنوی، صمیمیت و غرقگی در زوجین کارمند

مقایسه خشم و احساس شرم و امنیت هیجانی در زنان و مردان متقاضی طلاق

اثر بخشی آموزش مدیریت شرم بر گشودگی احساسات و عزت نفس و همدلی در زوج های ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام