بررسی رابطه سبک فرزندپروری والدین و با مسئولیت پذیری و ویژگی های شخصیتی کودکان خانواده های چند فرزند شهر ...

مقایسه کمال گرایی و سازگاری اجتماعی و بهره هوشی در کودکان تک فرزند و چند فرزند

رابطه بین بازی کردن والدین با کودکان با مهارت های ارتباطی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان 5 تا 7 سال

مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی و مداخلات بازی محور بر مهارت های رشدی و خلاقیت و خودارزشمندی دانش آموزان مقطع ابتدایی ...

مقایسه اثر بخشی بازی درمانی و هنر درمانی بر کاهش اضطراب و افزایش مهارت حل مسئله و سازگاری فردی در کودکان دوره اول ابتدایی شهر ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام