بررسی اثر بخشی آموزش شیوه های مدیریت رفتار به معلمان بر کاهش علائم بیش فعالی و سرکشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای الگودهی به والدین بر کاهش پرخاشگری و رفتار سرکشانه نوجوانان ...

رابطه بین استرس و فشار روانی با رفتار تکانه ای و پرخاشگری نوجوانان

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های رفتاری بر اختلال سلوک و تکانشگری نوجوانان

بررسی رابطه اختلالات روان نژندی و سبک های فرزند پروری والدین با سرکشی نوجوانان

بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر سرکشی و نافرمانی کودکان

مقایسه سرسختی و پرخاشگری و تکانشگری در کودکان بیش فعال و سرکش در ...

مقایسه نقش ویژگی های شخصیتی و عوامل محیطی در سرکشی نوجوانان ...

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و تغییرات دوره نوجوانی با سرکشی نوجوانان در ...

بررسی اثر بخشی آموزش فرزند پروری به والدین بر مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی و افزایش مهارت های اجتماعی نوجوانان پسر

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام