بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر توان سازگاری دانش آموزان مقطع متوسطه اول

بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله بر هوش عاطفی و تحمل ناکامی دانش آموزان

مقایسه رابطه بین مدیریت وابستگی با اختلال سلوک در کودکان پرخاشگر و عادی

بررسی اثربخشی برنامه توانایی مقابله بر پردازش اطلاعات اجتماعی و منبع کنترل کودکان

بررسی اجرای درمان CBT بر کاهش مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال سلوک

مقایسه تاثیر برنامه مقابله خشم بر رفتارهای مدرسه ای کودکان بیش فعال و عادی

رابطه توانایی مقابله با خشم با نقش واسطه ای فرایندهای والدگری

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام