بررسی اثر بخشی مراقبت های روانشناختی بر مدیریت درد در بیماران مبتلا به کم خونی ...

پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و بهره هوشی در کودکان

بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش افکار خودآیند منفی در بیماران مبتلا به افسردگی

بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر کنار آمدن با مشکلات زندگی عاطفی در کودکان

رابطه بین طرحواره های منفی و تربیت کنترل شده با عملکرد تحصیلی فرزندان

بررسی رابطه برچسب زنی والدین و خود برانگیختگی با استرس در دانش آموزان ...

مقایسه باورهای غیر منطقی و طرحواره های ناسازگار اولیه در مردان و زنان ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام