رابطه اضطراب سلامتی و استرس با ویژگی های فرهنگی در خانواده های پرجمعیت شهرستان ... 

مقایسه اثر بخشی بخشش درمانی بر کاهش نشخوار فکری و افزایش سلامت روانی در افراد با و بدون انگیزه مثبت

بررسی تاثیر بخشش درمانی بر کاهش افکار خود آیند منفی و افسردگی در زنان

رابطه بین همدلی و ارتباط اجتماعی با بخشش در افراد

رابطه مهارت های اجتماعی و سلامت روانی با احساس تنهایی در نوجوانان دختر

بررسی اثربخشی قصه گویی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری کودکان

بررسی اثربخشی مهارت های مقابله با استرس بر اضطراب و استرس بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام