بررسی رابطه مهارت حل مسئله و لذت بردن از کار با خلق نوآورانه در دانشجویان نخبه ...

مقایسه تفکر فرایندهای اولیه و ثانویه و جانشین سازی احساسات در دانشجویان دارای اختراع و دانشجویان عادی

مقایسه تفکر فرایندهای نخستین و خلاقیت در کودکان با والدین هنرهای تجسمی و کودکان عادی

بررسی کاربرد فرایند نخستین و نماد پردازی در شعر فارسی دوره معاصر (مطالعه موردی شاعر ... )

بررسی رابطه پرخاشگری و تفکر فرایند نخستین و نقاشی خلاقانه دانش آموزان مقطع متوسطه اول ...

رابطه افکار خلاقانه با دگرگونی های فکری و آسیب های روانی در دانشجویان ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام