مقایسه تاثیر ارتباط درمانی و احساس درمانی بر اختلالات هیجانی و معناداری زندگی زوجین پس از طلاق

بررسی اثر بخشی زندگی درمانی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در ...

بررسی رابطه هوش با یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نقش واسطه ای فشار والدین

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی به معلمان بر مهارت های اجتماعی و هوش عاطفی دانش آموزان

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش افسردگی و اضطراب و مشکلات مربوط به تمرکز در دانش آموزان

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر مشکلات عاطفی و حل مسئله در دانش آموزان ...

بررسی رابطه سواد عاطفی و مهارتهای زندگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام