بررسی اثربخشی بدن درمانی بر مثبت اندیشی و افزایش امید به زندگی در بیماران صعب العلاج

بررسی رابطه خودپنداره جسمی با موفقیت ورزشی و عزت نفس کودکان

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با عزت نفس و خودپنداره کودکان...

بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر شکل گیری الگوی آرمانی در کودکان

بررسی رابطه سازگاری های شخصی و اجتماعی و هویت من با خودپنداره در ...

بررسی مقایسه ای صفات اصلی و الگوهای تعاملات فردی و اجتماعی در دانشجویان بومی و غیر بومی

رابطه بین برانگیختگی عاطفی و خودآگاهی با اختلال های شخصیتی در ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام