بررسی اثر بخشی تکنیک بازیسانی بر یادگیری و خلاقیت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان ...

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب ریاضی ، هراس اجتماعی، و اختلال اضطراب و افسردگی همبود در ...

مقایسه رابطه بین تصویر از خود و رضایت از زندگی در دختران و پسران دانشجو ...

مقایسه رابطه تصویر بدنی و ویژگی های جسمی با انتخاب همسر در دختران و پسران ...

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و طرز پوشش با اضطراب در دانش آموزان ...

رابطه نگرشهای اجتماعی و موفقیت تحصیلی و با وضعیت ظاهری و پوشش در دانش آموزان مقطع متوسطه اول ...

رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت جسمی و میزان سازگاری در ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام