در مدارس اجرای بسیاری از برنامه های مشاورین شغلی امکان بیشتری می یابد.

به عنوان مثال طرح و اجرای بازدیدهای دسته جمعی از محیطهای کاری و کارخانه ها یا دعوت از صاحبان حرف ومشاغل جهت گفتگو در مدارس امکان پذیرتر است. اقدام دیگر مشاورین شعلی طرح و اجرای برنامه هایی برای دست اندرکاران نظام مدرسه ای به ویژه معلمان است. نگرش و عملکرد کارکنان مدرسه از جمله معلم در شکل گیری علایق محصلین به شغل و شاغل شدن یا انزجار و بی علاقهگی به دسته ای از مشاغل نقش مهمی دارد. علم و اطلاع معلم، شخصیت وی، شیوه های تدریس، تقویت و تشویق معلم و به طور کلی ویژگی های فردی معلم تصویری از او در دهن می سازد. چنانچه این تصویر خوشایند و مطلوب باشد دانش آموز نه تنها به تدریس معلم با دل و جان گوش کرده و می فهمند بلکه نظر او را در بسیاری از موارد از جمله مشاغل صحیح و دقیق پنداشته و آنها را می پذیرد (لانگ ۲۰۰۰) از این رو طرح برنامه هایی به منظور آشنایی معلمان با مشاغل از اقدامات مفیدی است که تحت نظر مشاور شغلی انجام می پذیرد. توجه در به روز بودن اطلاعات معلمین به ویژه معلمین که به آموزش حرف و مهارتهای تخصصی مشغول هستند از فعالیت های نظام آموزش است. این عمل رشد حرفهای نام دارد که فرایندی مداوم است. به این منظور از برنامه هایی مانند آموزش ضمن خدمت استفاده می شود اما علاوه بر تازه کردن اطلاعات آموزش مواردی همچون چگونگی برقراری ارتباط با دانش آموزان و چگونگی برقراری ارتباط بین دانش حرفه ای روز و نیاز جوانان در این برنامه ها لحاظ می شود انجام این قسمت ها نیز با راهنمایی و مدیریت مشاورین شغلی انجام می پذیرد.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام