معرفی موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی :

به خاطر ضعف شخصی یا تحت تأثیر قرار دادن دیگران چیزهای غیر حقیقی را نگویید... از چیزهایی که از آنها مطمئن نیستید انتقاد نکرده و یا آنها را محکوم نکنید.

همواره به طور سازنده و صحیح صحبت کنید.» (تیچ ثات هان، ۱۹۹۲) ناتانیل براندن (۱۹۷۱) شش اصل کلیدی را برای حفظ عزت نفس مثبت شناسایی کرده است که آنها را ستون های عزت نفس خوانده است. او نخست افراد را ترغیب به زندگی آگاهانه می کند که منظور او حضور داشتن در لحظه حاضر و هوشیاری از تصمیم ها و انتخاب هایی است که افراد به عمل می آورند. در اصل دوم وی بر اهمیت خودپذیری پافشاری می نماید. مادامی که حقیقت آنچه هستیم را نپذیرفته ایم قادر به تغییر خود نخواهیم بود. پافشاری براندن بر خودپذیری ربطی به تأييد ندارد و به صداقت با خود رابطه نزدیک تری دارد. در اصل سوم وی افراد را تشویق به پذیرش مسئولیت در قبال تجربه هایشان می کند. مادامی که افراد از قبول مسئولیت در برابر تجربه های خود سرباز می زنند، زمام زندگی خود را به دست دیگران داده اند. اصل چهارم ابراز خود واقعی است. تظاهر به چیزی که فرد نیست فقط باعث مخفی کاری و هراس همیشگی از برانگیخته شدن شرم می گردد. اصل پنجم زندگی هدفمند است که گامی فراتر از پذیرش مسئولیت در زندگی برشمرده می شود. اصل آخر آن است که افراد باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ نمایند. اگر افراد به اصول خود پایبند بوده و صرف نظر از چگونگی تفکر دیگران طبق استانداردهای خود زندگی کنند احساس خوبی در مورد خود خواهند داشت. این شش اصل به قدری مختصر و ساده اند که ممکن است فرد به خوبی و با ژرفای لازم آنها را مورد ملاحظه و موشکافی قرار ندهد. کار بر بهبود عزت نفس به خوبی در رسانه های عمومی پوشش داده نشده است و چیزی مشابه خودتأييد گری کور می باشد. در واقع همه چیز هست به جز عزت نفس! براندن تأکید می کند که فرد باید همان چهره ای را از خود نشان دهد که واقعأ هست، اما این کار برای فردی که خودش را دوست ندارد مشکل است؛ در حالی که این کار در را به سوی تغییر می گشاید. عزت نفسی که بر پایه تظاهر بنا نهاده شده باشد چیزی جز یک عزت نفس کاذب نمی باشد که با خطر تبدیل شدن به شرم عجین می باشد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

بررسی اثر بخشی عزت نفس مثبت بر شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان ...


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام