تفاوت های روش کیفی با روش کمی در پژوهش های روانشناسی

1- در روش کمی تأثیر و رابطه را می سنجد: بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی

ولی در روش کیفی: چیستی، چرایی ها و چگونگی را می سنجد:

دانش آموزانی که در مدرسه تحصیل می کنند چه آموخته های دینی را از قبل این آموزش ها یاد می گیرند؟

چرا فرسودگی شغلی در بین معلمان به سرعت اتفاق می افتد؟

۲- در روش کمی تأییدی و فرضیه محور است، اما روش کیفی سؤال محور است و به دنبال کشف و اکتشاف و به دنبال تصویری است که قبلا وجود نداشته است.

۳- در روش کمی ابزار محور است مثل آزمودن سیاهه ولی در روش کیفی ابزار محور نیست و حضور محقق در محیط تحقیق لازم است مانند مشاهده و مصاحبه

۴- در روش کمی به تحلیل آماری نیاز دارد. تفسیر به نرم افزار و فرمول های آماری سپرده می شود ولی در روش کیفی قدرت استدلال فرد به او کمک می کند.

۵- درروش کمی هدف به دنبال تعميم است اما در روش کیفی به شناخت عمیق احتیاج است.

۶- در روش کمی حجم نمونه انتخابی زیاد نیاز است ولی در روش کیفی حجم نمونه کم است.

۷- در روش کمی نمونه از قبل تعیین می شود. نمونه ها شانس برابر دارند ولی در روش کیفی شناخت عمیق و اینکه نمونه از قبل تعیین نمی شود و تا حد اشباع داده ها پیش می رود.

۸- در روش کمی به صورت خطی است بیان مسئله سؤال فرضیه تحلیل ارائه ولی در روش کیفی جمع آوری و فرایند به صورت زیگزاکی است. ممکن است سؤال فرضیه و شیوه و ... در بین راه اصلاح یا تغییر کند. 

۹- در روش کمی داده ها به صورت عدد و جدول ارائه می شود ولی در روش کیفی جدول و عدد محدود نمی شود ترکیبی از تصویر عدد نوشتار نمایشنامه کتاب داستان نیز است.

ویژگی شخصیت افراد محقق کیفی

• در تحقیقات کیفی شکل سؤال شیک نیست. کارهای ساده به نظر می آید.

• در تحقیقات کیفی عنوان و موضوع خیلی ساده است.

• صبر و تحمل در کار تحقیقات کیفی زیاد است.

• روحیه انتقادی بالا است و نیاز به تعاملات اجتماعی بالای دارد.

• کسانی که با عدد و رقم مشکل دارد نه اینکه آمار نمی دادند بلکه فکر می کنند با اعداد و ارقام نمی شود همه چیز را آموزش داد.

• کسانی که قدرت تفسير بالای دارند و خیلی راحت و ساده قبول نمی کنند.

• کسانی که روحیه نظریه پردازی دارند و دنبال ایده پردازی هستند .

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام