انواع عنوان پروپوزال پایان نامه روانشناسی

 انواع عنوان پروپوزال پایان نامه روانشناسی در هنگام طراحی به دو دسته کلی تقسیم می شود. عنوانها از نظر نگارش می توانند به دو دسته نوشته شوند:

. ۱) پرسشی .

۲) خبری

در عناوین پرسشی یک پرسش کلی مطرح می شود و در تحقیق و پروپوزال تلاش می شود به آنها پاسخ داده شود.

در عناوین خبری، تحقیق و پروپوزال نویس عنوانی را برای کار خود برمی گزیند که می تواند با جنبه پاسخی داشته باشد و یا اینکه ارتباط مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی را برساند.

این نوع عنونها می توانند به صورت جمله ای یا جمله واره ای باشند.

در عنوان پاسخی، پاسخ به پرسش های مورد مطالعه که همان حکم تحقیق و پروپوزال به حساب می آید به صورتی مطرح می شود که ویژگی های یک عنوان مناسب را داشته باشد.

بعلاوه در عناوین خبری می توان به ارتباط مفهوم ها یا متغیرهای مورد بررسی و نیز جامعه هدف پژوهش پرداخت.

این نوع عنوانها می توانند به صورت ارتباطی باشند و یا مقایسه ای.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام