مقایسه سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی در کودکان تیزهوش و کودکان عادی در مدارس متوسطه اول شهر ...

مقایسه اضطراب، حساسیت و گوشه گیری در کودکان تیزهوش و عادی در مدارس ابتدایی شهر ...

مقایسه کنترل درونی و مشکلات اجتماعی در کودکان تیزهوش و عادی

رابطه بین داشتن توانایی بالا با مشکلات یادگیری و مشکلات عاطفی در کودکان تيزهوش...

بررسی رابطه رسانه های گروهی با پرخاشگری در کودکان مقطع ابتدایی شهرستان ...

بررسی رابطه تماشای برنامه های ورزشی خشن با خشونت و پرخاشگری نوجوانان ...

پیش بینی الگوهای ارتباطی و میزان سازگاری زوجین بر اساس اختلاف سنی

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام