تجزیه و تحلیل شغل به معنی مشخص کردن اجزاء تشکیل دهنده یک شعل است،

که وظایف و مسئولیت های مربوط و خصوصیات و ویژگی های لازم برای انجام دادن موفقیت آمیز وظایف هر شعل و بررسی شرایطی را که شغل در آن انجام می پذیرد را شامل می شود. به عبارت دیگر تجزیه شغل عبارت از جمع آوری و مطالعه اطلاعات کامل در زمینه وظایف و فعالیت های شغل برای تعیین ماهیت، عوامل تشکیل دهنده و مسئولیتهای مربوط به آن است. بنابراین می توان گفت که در واقع تجزیه شغل عبارت است از مطالعه و بررسی به منظور پی بردن به ماهیت فعالیتهای هر شغل و تعیین شرایط احراز آن از نظر دانش، مهارت با نوع رفتار می باشد. پاسخ به پرسش های زیر اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل شغل تأمین می الف) چه کاری انجام می شود؟ با مشخص شدن نوع و ماهیت کار، فعالیتهای فکری و جسمی لازم برای کار تعیین می شود.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام