دانلود نمونه پروپوزال آماده ارشد روانشناسی بالینی

دانلود نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی می تواند راهنمای خوبی برای نگارش یک پروپوزال باشد.

موضوع پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی:

مقایسه هیجان خواهی، همدلی و سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته و عادی شهر ...

بیان مساله:

طلاق شایع ترین جلوه تعارض شدید است و درنهایت بالغ بر نیمی از زوج هایی که درصدد مشاوره هستند، طلاق می گیرند (ورسینگتون ، 2005).

براساس آمار رسمی در ایران از هر 1000 مورد ازدواج، حدود 200 مورد به طلاق منجر می شود و ایران، چهارمین کشور جهان از نظر میزان نسبت طلاق به ازدواج معرفی شده است (یوسفی، 1390).

عوامل متعددی در بروز طلاق موثر است که می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، روان شناختی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی اشاره کرد که در این بین عوامل فردی و روان شناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند (پرانچر و همکاران، 2008).

زیرا این عوامل با تمام جنبه های زندگی افراد مثل آموزش، شغل و عملکرد های بین فردی مرتبط هستند (دوروس، هانزال و سگریان ، 2011).

بنابراین یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت و نوع روابط زناشویی، نوع شخصیت زوجین است. طبق تحقیقات انجام شده، یکی از ویژگی های شخصیتی که می تواند بر روابط بین زوجین اثرگذار باشد، میزان هیجان خواهی آنهاست (کجباف و همکاران، 1384).

در واقع هیجان خواهی به عنوان یک خصیصه شخصیتی در گستره هیجانی موضوعی بسیار ملاحظه پذیر در حیطه روابط زناشویی است که آثار مشهود و نتایج انکار ناپذیری بر روابط عاطفی میان دو فرد روشن می کند که پیمان زناشویی می بندند. زاکرمن هیجان خواهی را به این صورت تعریف می کند "میل به هیجانها و تجربیات متنوع، تازه، پیچیده و شدید و تمایل به مخاطره جویی بدنی، اجتماعی، قانونی و مالی به خاطر چنین تجربه ای" (زاکرمن، 1994، به نقل از زاکرمن و کلمن ، 2000).

هیجان خواهان دائما در جست و جو، محرکهای جدید و تازه در محیط زندگی خود هستند و حاضرند آن را به بهای سنگین در معرض خطر قرار دادن حیثیت و اعتبار اجتماعی و حتی سلامتی جسمانی و حیات خود به دست آورند (شولتز و شولتز، 1396).

یکی دیگر از مهمترین مسایلی که اکثر زوجین مراجعه کننده به مراکز خانواده درمانی و زوج درمانی بیان می کنند، فقدان همدلی و درک همدلانه بین آنهاست، همدلی به عنوان یک مهارت بین فردی توانایی انسان جهت شناسایی و پاسخدهی به حالات ذهنی دیگران است. در واقع، زمانی یک فرد از قدرت همدلی بر خوردار است که بتواند به مسایل و مشکلات دیگران از زوایه ی دید آنها بنگرد و خود را جای آنها بگذارد (سامرزفلنگن و سامرز فلنگن ، 2003).

مطالعات، نشان می دهد که همدلی، تحت تأثیر عوامل متعدد مربوط به شخصیت و موقعیت فرد از قبیل عوامل ژنتیکی، جنسیت، یادگیری و عوامل فرهنگی قرار می گیرد. در یک ازدواج سالم، مقداری درک و همدلی بین زن و شوهر وجود دارد و در صورتی که هر یک از طرفین رابطه، از قدرت خیالپردازی مطلوبی برخوردار نباشد درک تجارب یکدیگر برای آنها بسیار دشوار خواهد بود (گورمن ، 2008).

علی رغم اینکه محققین در رابطه با تعریف واحدی از همدلی، اتفاق نظر ندارند اما اکثریت آنها معتقدند که همدلی شامل سه جز شناختی، هیجانی و رفتاری است (جولف و فارینگترن ، ۲۰۰۶).

همدلی شناختی، به معنای حساسیت و آگاهی از عواطف و احساسات دیگران است در صورتی که منظور از همدلی عاطفی، ادراک درست افکار و احساسات دیگران و نیز دادن واکنش مناسب به آنها و نوعی پیوند عاطفی با احساسات و تجربیات هیجانی دیگران است.

همدلی عاطفی برخلاف همدلی شناختی، بیشتر نوعی پاسخ همدلانه ی اصیل است (بیوتر ، ۲۰۱۰) و همدلی رفتاری عبارت است از ابراز پاسخ همدلانه به صورت عملی به دیگران (فریدبرگ ، ۲۰۰۷).

در تعاریفی که امروزه در رابطه با همدلی بیان شده است، بخش چهارمی به نام بخش تعاملی به آن افزوده شده است که به معنای تعديل ادراک و بیان همدلی بین افراد است (زاکی، بولگر و اوشنر ، ۲۰۰۸ ، فریدبرگ، ۲۰۰۷).

علاوه بر موارد بالا، سازگاری زناشویی نیز از نکات مهم و قابل توجه در وقوع پدیده طلاق است و به نظر می رسد طلاق نتیجه کاهش سازگاری زناشویی باشد.

سازگاری زناشویی، خود با علل و عوامل مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در ارتباط است. امروزه زوجها برای برقراری ارتباط و حفظ رابطه صمیمانه مشکلات شدید و فراگیری را تجربه می کنند و در واقع مشکل ناسازگاری زناشویی بیش از هر مقوله دیگر سبب ارجاع و دریافت خدمات روان درمانی، مشاوره و مددکاری اجتماعی است(چن و همکاران، 007).

سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت دارند و از کنار هم بودن لذت می برند (شینها و موکرجی ، 1990).

سازگاری زناشویی مفهومی است که پیشرفت دو طرفه در ازدواج را شامل می شود. سازگاری در ازدواج از طریق درک مشترک از مباحث، تشریک مساعی، تداوم رفاقت و برآوردن انتظارات جامع از زندگی مشترک مشخص می شود (چادل هاری و پادل ، 2009).

سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیر می گذارد. در واقع سنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده است و نقش والدینی را تسهیل می کند (احمدی، فتحی آشتیانی و نوابی نژاد،، 1384)، باعث مدیریت بهتر تعارض (آبراهام و براین ، 2000) مهارت های بهتر ارتباطی و حل مساله (جانسون و همکاران، 2005)، مهارت های بهتر حل تعارضات (شفیعی نیا، 1381) می شود.

وجود ناسازگاری در ازدواج و رابطه زناشویی از مهم ترین عوامل بروز تنش، سردی روابط، گسیختگی انسجام و وحدت خانواده و در نتیجه ایجاد کانونی که نه تنها نمی تواند نیازهای عاطفی، روانی و امنیتی اعضای خود را برآورده سازد، که باعث بروز آشفتگی روانی، ناراحتی ها و مشکلات روانی در اعضا گردیده و سلامت روانی آنها را به خطر می اندازد (احمد و رید ، 2008). کلی (۱۹۹۲) و نولر (۱۹۹۷) با بررسی زوج های در حال طلاق، به این نتیجه رسیدند که عدم سازگاری زناشویی ، فقر روابط، عدم رضایت زناشویی ، بیماری روانی و مشکلات عاطفی، بروز طلاق را افزایش می دهد.

طبق نظر گورمن (۱۹۷۵) مشکلات زناشویی، در پیوستار سازگاری زناشویی پس و پیش می روند و به عنوان انعکاسی از عناصر تعاملی تجربه انسانی به حساب می آیند(به نقل از عادلیان و جلالی، 1394).

بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه تفاوتی بین هیجان خواهی، همدلی و سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته و عادی شهر ... وجود دارد؟

پروپوزال آماده ارشد روانشناسی بالینی

اهمیت و ضرورت:

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است و به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی، آسیب پذیرترین گروه در برابر آسیب های اجتماعی است به طوری که اکثر مشکلات و آسیب ها ابتدا در خانواده ها بروز پیدا می کند و ریشه اکثر ناهنجاری های رفتاری، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی افراد یک جامعه، از خانواده بحرانی سرچشمه می گیرد و در صورت عدم پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها، به درون جامعه نیز رسوخ می کند و در این شرایط دشوار دیگر نمی توان به راحتی مشکلات و آسیب ها را کنترل کرد.

پس می توان گفت ازدواج یکی از مهم ترین حوادثی است که در زندگی رخ می دهد.

در حالی که برخی از ازدواج ها موجب رشد و شکوفایی زوجین است، بسیاری از زن و شوهرها نیز می توانند به رنج هایی در مقابل یکدیگر بدل شوند.

ارتباط بین زن و شوهر این امکان را می دهد که با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند و مشکلاتشان را حل کنند و به اعتقاد گلاسر در نظریه انتخاب، در دایره حل اختلاف قرار بگیرند.

اما هنگامی که رابطه صمیمانه متوقف می شود، انرژی عشق به آزردگی و خشم تبدیل می شود و در نتیجه، منازعات فراوان، انتقادهای مکرر، پناه بردن به سکوت، عدم همراهی عاطفی و لاینحل ماندن مشکلات را پدید می آورد.

از این رو شناخت عواملی که موجب عدم موفقیت ازدواج و شکل گیری مشکلات خانواده خانواده می شوند اهمیت بسیاری می یابد(قمری و همکاران، 1393). طلاق شایع ترین تاثیر مخرب مشکلات زناشویی است و آمار بالای طلاق در کشورهای غربی گواه آن است.

به طوری که شیوع آن به بیش از 50 درصد می رسد (ویکس و تریت ، 2001)؛ یعنی از هر دو زوج که برای اولین بار ازدواج می کنند، یک زوج طلاق می گیرد که از مهم ترین عوامل آن ناتوانی در حل مشکلات زناشویی است.

میزان طلاق در کشور ایران براساس آمارهای موجود در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است و در کل حاکی از افزایش آن است (فرحبخش و همکاران، 1383).

همچنین مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این تحقیق بوده است:

-نیاز به مقایسه هیجان خواهی، همدلی و سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته و عادی شهر ... ؛

-عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛ -ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه. با بررسی های انجام شده در ایران، هیچ تحقیقی مقایسه هیجان خواهی، همدلی و سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته و عادی شهر ... نشان نداده است.

لذا مقایسه هیجان خواهی، همدلی و سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته و عادی شهر ... ضرورت پیدا کرد.

نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و عملی برای مشاوران و روان درمانگران خصوصا خانواده درمانگران و زوج درمانگران فراهم نماید.

به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای کاهش مشکلات زناشویی در موسسات مختلف آموزشی و درمانی از قبیل مراکز مشاوره در دانشگاهها، کلنیک ها و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

لذا مقایسه هیجان خواهی، همدلی و سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته و عادی شهر ... ضرورت پیدا نمود.

پروپوزال آماده ارشد روانشناسی بالینی

پیشینه پژوهش:

مومني و همکاران(1396) پژوهشی با هدف رابطه هيجان خواهي، عاطفه مثبت و منفي و ناگويي هيجاني با خيانت زناشويي انجام دادند. مطالعه حاضر از نوع توصيفي - همبستگي بود. جامعه مطالعه شامل کليه زنان و مردان با و بدون خيانت زناشويي شهر دزفول بودند. تعداد 200 نفر از آنها به روش نمونه گيري گلوله برفي انتخاب و در دو گروه با و بدون خيانت زناشويي قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه هاي مقياس هيجان خواهي زاکرمن، عاطفه مثبت و منفي پاناس و ناگويي هيجاني تورنتو بود. داده ها با ابزار SPSS-19 و آزمون تحليل رگرسيون لجستيک تحليل شدند. نتايج نشان داد که متغيرهاي عاطفه منفي، ناگويي هيجاني و هيجان خواهي به ترتيب 94، 95 و 92 درصد توان پيش بيني اقدام به خيانت زناشويي را دارند. بر اين اساس با توجه به بار عاملي متغيرها توان ناگويي هيجاني براي پيش بيني خيانت زناشويي از متغيرهاي ديگر بيشتر بود. همچنين ارتباط معني داري بين عاطفه مثبت و خيانت زناشويي ديده نشد.

قمری‌گیوی و همکاران (1396) پژوهشی با هدف مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی انجام دادند. روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش افراد مطلقه و در حین طلاق و عادی ساکن استان تهران بودند. نمونه پژوهش 451 نفر از افراد مطلقه و 402 نفر در حین طلاق بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه‌ای نسبی با مراجعه به دادگاه های مختلف استان تهران انتخاب شدند. سپس 500 نفر از افراد عادی، با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای جهت مقایسه با دو گروه همتا شدند. شرکت کنندگان به ابزارهای سنجش عملکرد خانواده مک مستر و هیجان خواهی آرنت پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی در تمامی ابعاد در سطح خطای کمتر از 05/0 تفاوت معناداری دارند. بدین معنا که افراد مطلقه و در حین طلاق نسبت به افراد عادی هیجان‌خواهی بیشتری داشتند. همچنین کارکرد خانواده در افراد مطلقه و در حین طلاق از افراد عادی مختل‌تر بود.

عادلیان راسی و جلالی (1394) پژوهشی با هدف حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق انجام دادند. جامعه‌آماری پژوهش شامل کلیه زنانی است که از ابتدای سال هزار و سیصدو نود و سه به‌منظور تقاضای طلاق به دادگستری شهرستان پاوه مراجعه نموده‌اند و پرونده طلاق آنان تا زمان انجام پژوهش (آذرماه هزاروسیصد نودوچهار) در دادگستری شهرستان پاوه در جریان بوده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شماری هفتاد و دو نفر برآورد گردید. در این مطالعه از پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی فیلیپس و سازگاری زناشویی اسپانیر استفاده شده است. اعتبار و روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از روش همبستگی به‌ترتیب 0/90 و 0/96به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با بهره‌گیری از نرم افزار SPSS18 و از آزمون‌های آماری پیرسون، اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد، رابطه معنادار مثبتی بین حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی وجود دارد و حمایت اجتماعی بیست و سه درصد از تغییرات واریانس سازگاری زناشویی را پیش‌بینی‌ می‌کند. از بین متغیر‌های دموگرافیک، تحصیلات و درآمد با حمایت اجتماعی رابطه معنادار مثبت داشته است. همچنین بین سن ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزند و درآمد همسر با سازگاری زناشویی ارتباط معنادار مثبت و بین تحصیلات و درآمد با سازگاری زناشویی ارتباط معنادار منفی وجود داشت.

درسی و همکاران (1393) پژوهشی با هدف میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی انجام دادند. در این مطالعه توصیفی، تحلیلی ـ مقطعی که در سال 1390، بر روی مراجعین مراکز بهزستی استان فارس انجام شد، تعداد 90 نفر به روش نمونه گیری در دسترس در سه گروه مساوی با سابقه خیانت زناشویی و متقاضی طلاق، متقاضی طلاق بدون سابقه خیانت زناشویی و گروه شاهد انتخاب شدند. افراد هر سه گروه پرسشنامه های مقیاس سازگاری اسپاینر و مقیاس مثلث عشق اشترنبرگ را تکمیل نمودند. افراد گروه دارای سابقه خیانت زناشویی مقیاس مثلث عشق را مجددأ درباره رابطه فرازناشویی خود تکمیل نمودند.داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تی وابسته تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بین گروه‌های متقاضی طلاق با گروه شاهد از نظر ابعاد مختلف مثلث عشق و میزان سازگاری زناشویی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(001/0p<). یافته‌ها هم‌چنین حاکی از تفاوت معنی‌داری بین متقاضیان طلاق با و بدون سابقه خیانت زناشویی از نظر میزان صمیمیت تفاوت معنی داری وجود داشت(001/0p<)، شور و اشتیاق، تعهد و تصمیم دررابطه بود(001/0p<). بررسی کیفیت عشق در افراد دارای سابقه خیانت زناشویی نشانگر تفاوت در تمام ابعاد مثلث عشق اشترنبرگ در رابطه باهمسر و روابط فرازناشویی بود(001/0p<)). نتیجه گیری: ناسازگاری زناشویی به تنهایی پیش بین قوی برای خیانت زناشویی در شرایط دشوار زندگی نیست و با توجه به نتایج این پژوهش عامل مهم‌تر در گرایش به روابط فرازناشویی، کیفیت رابطه و عشق میان زوجین و میزان تخریب ابعاد مختلف آن است.

عبدی و همکاران (1391) پژوهشی با هدف مقایسه ی توانایی های همدلی و ذهن خوانی در زوجین متقاضی طلاق و گروه عادی انجام دادند. بدين منظور، طي يك پژوهش پس رويدادي، 30 زوج متقاضي طلاق و 30 زوج كه تمايل به ادامه ي زندگي مشترك داشتند، به روش نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونه هاي پژوهش انتخاب و از نظر همدلي و ذهن خواني مورد آزمون قرار گرفتند. مقايسه ي ميانگين نمرات دو گروه نشان داد كه زوجين متقاضي طلاق از توانايي ذهن خواني و همدلي پايين تري نسبت به گروه كنترل برخوردار بودند. با توجه به يافته هاي مطالعه ي حاضر مي توان گفت كه همدلي، پيش نياز صميميت و تبادل مثبت در يك ارتباط بوده و زوجيني كه از درك همدلانه ي پايين تري نسبت به يكديگر برخوردارند، داراي رضايت زناشويي پايين تري هستند.

کجباف و همکاران (1384) پژوهشی با هدف بررسي رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی انجام دادند. نمونه مورد بررسي شامل 200 نفر زن و شوهر از خانواده هاي شهرستان اراک بودند که به روش نمونه گيري مرحله هاي انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش عبارت بود از مقياس هيجان خواهي زاکرمن من فرم پنجم، پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ، و پرسشنامه اطلاعات فردي و خانوادگي. نتايج تحليل همبستگي نشان داد بين هيجان خواهي و ميزان رضايت زناشويي رابطه منفي وجود دارد (r=-0.168). نيز رابطه هيجان خواهي و سطح تحصيلات معنادار بود (r=-0.303). همچنين اين نتايج از وجود رابطه منفي بين هيجان خواهي و طول مدت زناشويي حکايت داشت (r=-0.158). در حالي که رابطه بين هيجان خواهي و تفاوت سني معنادار نبود. همچنين نتايج آزمون نشان داد تفاوت ميانگين نمرات هيجان خواهي مردان و زنان و نيز زوج هاي رضامند و نارضامند معنادار است.

گایور و بهارداوج (2015) به بررسی روابط بین همدلی و بخشش با سازگاری زناشویی در زوجین پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد بین همدلی و سازگاری زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. تینگ-تومی (2006) به برسی الگوهای ارتباطی در سازگاری زناشویی بالا و پایین پرداختند. نتایج نشان داد که الگوهای ارتباطی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار دارد.

اسکورن (2000) به بررسی روابط بین تمایزیافتگی خود و سازگاری زناشویی پرداختند. سطوح تمایز زوج ها واریانس معنی دار در تنظیمات زناشویی را توضیح می دهد: 74٪ از واریانس نمره تنظیمات زناشویی شوهر و 61% از واریانس در همسر سازگاری زناشویی نمرات به وسیله تفاوت دوگانه خودآزاری مورد توجه قرار گرفت.

پروپوزال آماده ارشد روانشناسی بالینی

اهداف:

هدف کلی مقایسه هیجان خواهی، همدلی وسازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته وعادی شهر ...

اهداف جزیی

1. مقایسه هیجان خواهی در زنان طلاق گرفته وعادی شهر ...

2. مقایسه همدلی در زنان طلاق گرفته وعادی شهر ...

3. مقایسه سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته وعادی شهر ...

فرضیه ها:

1. بین هیجان خواهی در زنان طلاق گرفته وعادی شهر ... تفاوت وجود دارد.

2. بین همدلی در زنان طلاق گرفته وعادی شهر ... تفاوت وجود دارد.

3. بین سازگاری زناشویی در زنان طلاق گرفته وعادی شهر ... تفاوت وجود دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

سازگاری زناشویی

تعریف مفهومی:

سازگاری زناشویی مفهومی است که پیشرفت دو طرفه در ازدواج را شامل می شود. سازگاری در ازدواج از طریق درک مشترک از مباحث، تشریک مساعی، تداوم رفاقت و برآوردن انتظارات جامع از زندگی مشترک مشخص می شود (چادل هاری و پادل، 2009). یا به عبارتی دیگر سازگاری زناشویی را می توان به شکل فرآیندی تعریف کرد که با پیامدهای چندی چون دشواری در درک تفاوت های جنسی، اضطراب شخصی و بین فردی، رضایتمندی زناشویی و ... هم آیند است (اسپانیر ، 1976).

تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسش‌نامه سازگاری زوجی اصلاح شده RDAS) )اسپنیر (۱۹۷۶) کسب می کند. هیجان خواهی تعریف مفهومی: هیجان خواهی، نوعی تمایل ارثی برای شروع یک فعالیت مشتقانه در پاسخ به محرک های جدید است. افراد با هیجان خواهی بالا معمولاً افرادی تنوع طلب، کم حوصله، تکانشی در رسیدن به پاداش، ناتوان از پذیرش ناکامی و عموماً نظم ناپذیر هستند (هاک –بوکز، 2002).

تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد از مقياس هيجان‌خواهي آرنت (1993) کسب می کند.

همدلی

تعریف مفهومی: همدلی به عنوان یک مهارت بین فردی توانایی انسان جهت شناسایی و پاسخدهی به حالات ذهنی دیگران است. در واقع، زمانی یک فرد از قدرت همدلی بر خوردار است که بتواند به مسایل و مشکلات دیگران از زوایه ی دید آنها بنگرد و خود را جای آنها بگذارد (سامرزفلنگن و سامرز فلنگن، 2003).

تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد از «فهرست واکنش های بین فردی» (دیویس، 1983 و 1996) کسب می کند.

پروپوزال آماده ارشد روانشناسی بالینی

روش:

روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای است.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان طلاق گرفته و عادی شهر ... تشکیل خواهند داد.

روش نمونه گیری به شیوه در دسترس خواهد بود. و تعداد نمونه 100 نفر زن طلاق گرفته و 100 نفر عادی که زنان عادی را براساس سن و سطح تحصیلات و ... با زنان طلاق گرفته همتا سازی می کنیم.

ابزار:

مقياس هيجان‌خواهي مقياس هيجان‌خواهي (آرنت ، 1993) 20‌ آیتم‌ دارد که دو مولفه شـدت و تـازگی را انـدازه گیری می کند

. آزمودنی به سئوالات این مقياس به صورت چهار گزینه‌ای بسيار خوب مـرا‌ تـوصيف‌ مـي‌كند»، «تا حدودي مرا توصيف‌ مي‌كند‌«، «مرا خوب توصيف نمي‌كند»، «اصلاً مرا تـوصيف نـمي‌كند» پاسخ می دهد.

در مطالعه آرنت(1993) ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 83/0 تا 86‌/0 بدست‌ آمده است.

در پژوهش‌ زرگر‌ (1380) ضـريب آلفـاي كرونباخ این مقياس 77/0 گزارش شده است. پوروفايي (1376) همبستگي بين مقياس آرنت و مـقیاس زاكرمـن را 41/0 بدست آورده است.

فهرست واکنش های بین فردی. برای سنجش همدلی از پرسش نامه ی «فهرست واکنش های بین فردی» (دیویس، 1983 و 1996) استفاده شد. این پرسشنامه، یک ابزار خودسنجی با 28 جمله و 4 خرده مقیاس است که هر کدام بعدی از ابعاد همدلی کلی را بررسی می کنند (دیویس، 1983).

این خرده مقیاس ها عبارتند از:

1-دیدگاه گیری 2- خیال؛ 3-توجه همدلانه ؛ 4- پریشانی فردی (دیویس ، 1983؛ دیویس و همکاران، 1996).

هر خرده مقیاس در این آزمون دارای 7 جمله است. آزمودنی ها باید میزانی را که هر جمله توصیف کننده ی وضعیت آنها می باشد را در یک طیف 5 تایی ( از 0، اصلاً مرا توصیف نمی کند تا 4 به خوبی مرا توصیف می کند) مشخص نمایند.

دیویس همچنین در سال 1980 و 1994، ضریب آلفای کرونباخ را برای هر چهار خرده مقیاس بین 71/0 تا 77/0 گزارش کرد.

او پایایی ازمون-آزمون مجدد را نیز پس از یک دوره 4 هفته ای، بین 62/0 تا 80/0 گزارش نمود (دیویس و همکاران، 1994). ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش فیض آبادی و همکاران (1386) برای خرده مقیاس توجه همدلانه 68/0، خیال 70/0، دیدگاه گیری 68/0 و پریشانی فردی 71/0 بود.

پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر (DAS)

پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر (DAS) توسط اسپنیر در سال ۱۹۷۶ تنظیم شده است. ایـن‌ مقیاس شامل 32 سوال است که برای ارزیابی کیفیت زناشویی از نظر زن و شوهر‌، یا‌ هر‌ دو نفری که با هم زندگی می‌کنند بکار می‌رود. تحلیل عاملی، نشان می‌دهد که‌ این‌ مقیاس 4 بعد رابـطه را مـی‌سنجد. این چهار بعد عبارتند از: رضایت زناشویی ، همبستگی‌ زناشویی‌ ، توافق‌ زناشویی و ابراز محبت (به نقل از معین، غیاثی، پروین و مسموعی، 1390).

نمره گذاری.

نمره گذاری این مقیاس از صفر تا 151 می‌باشد. کسب نمره‌ي‌ 101‌ و بیش‌تر نشان‌دهنده‌ي سازگاری بیش‌تر و رابطه‌ي بهتر و نمره‌هاي پایـین تـر از آن نشان‌دهنده‌ي سازگاری‌ کم‌تر‌ است‌ (معین و همکاران، 1390).

روایی و پایایی.

اسپانیر(1979) پایایی 96/0 را‌ از‌ روش ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس بدست آورد.

در پژوهشی شارپلی‌ و کـروس(1982) پایـایی مقیاس ياد شده را 96/0 گزارش کردند.

در پژوهـش دیـگر که‌ به‌ وسيله‌ي‌ اسپانیر و تامپسون(1982) انجام گرفت، همسانی درونی بدست آمده‌ با‌ استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد.

هم‌چنین، اسپانیر (1976) به منظور بدست آوردن اعتبار‌ سـازه‌ مـقیاس سازگاری زناشویی، از مقیاس سـازگاری زنـاشویی لاک والاس(1959) استفاده کرد؛ همبستگی بین این دو مقیاس‌ در‌ میان‌ افراد متأهل 86/0 و در میان افراد طلاق‌ گرفته‌ 88/0 بود (به نقل از معین و همکاران، 1390).

در پژوهش‌ معین و همکاران (1390) برای‌ محاسبه‌ي پایایی پرسشنامه‌ي سازگاری زناشویی‌ از‌ روش آلفای‌ کرونباخ‌ استفاده‌ شد و ضریب پایایی، 84/0 بدست آمد‌. این مقیاس ابتدا با روش های منطقی روایی محتوا چک شد.

مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت تمییز دادن زوجهای متاهل و مطلقه در هر سوال، روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است، و با مقیاس رضایت زناشویی لاک - والاس همبستگی دارد(ثنایی و همکاران، 1387).

پروپوزال آماده ارشد روانشناسی بالینی

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده توسط ابزار های فوق، از شاخص های و روش های آمارتوصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد داده ها استفاده شده است؛ و سپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن آزمون t برای گروههای مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری به کمک نرم افزار spssبه کار گرفته خواهد شد.

منابع فارسی:

...

منابع لاتین :

...

دانلود رایگان فایل این پروپوزال

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام

خرید آنلاین و دانلود فوری این محصول
قیمت : 25000 تومان


 
 (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901